Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO đấu giá Quyền sử dụng đất (đất AoT) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Kim Lân và bà Trần Thị Thu Hà (giảm giá lần 2) 
11/04/2019 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  
Tin đã đưa
(05/09)
(05/09)
(30/08)
(30/08)
(21/08)
(21/08)
(21/08)
(14/08)
(13/08)
(06/08)