Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Dương Chí Hậu tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
23/04/2020 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(25/02)
(25/02)
(25/02)
(25/02)
(19/02)
(02/02)
(29/01)
(29/01)
(29/01)
(29/01)