Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em 
08/10/2021 
 
     Tiếp nhận Công văn số 2624/SLĐTBXH-NCNXH ngày 30/9/2021 của Sở Lao động, Thương  binh và Xã hội về việc lập và gửi danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế; thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận như sau:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Đối tượng

Tình trạng sức khỏe

Tên, địa chỉ, điện thoại cơ sở nuôi dưỡng

01

Katơr Quân

08/4/2013

Nam

Thôn Rã Trên, Xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Mồ côi

Phát triển và tăng trưởng

bình thường

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận

(Số 33, đường Cao Bá Quát, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. ĐT: 02593828256)

02

Trần Trung Thiện

10/01/2012

Nam

Thôn La Vang 2, Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

bị Bỏ rơi

Phát triển và tăng trưởng

bình thường

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận

(Số 33, đường Cao Bá Quát, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. ĐT: 02593828256)


     Người có nguyện vọng nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16/4 phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để được hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi.
     Sau 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
(Công văn)


HCBT