Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO Về việc ghi tên đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên 
07/04/2016 
 

THÔNG BÁO
Về việc ghi tên đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên
hành nghề tại Phòng công chứng số 1, tỉnh Ninh Thuận

    Ngày 25 tháng 03 năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hàng nghề công chứng viên của ông Bá Thắng, sinh ngày 02/3/1965, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 387/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 về việc bổ nhiệm lại công chứng viên; nơi làm việc tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận số 24, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở Tư pháp nhận thấy: thủ tục đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại tỉnh Ninh Thuận của ông Bá Thắng đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Sở Tư pháp đã ghi vào sổ theo dõi về việc đăng ký hành nghề công chứng viên và được cấp Thẻ công chứng viên theo quy định pháp luật; được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ công chứng viên.
    Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan chức năng biết, tạo điều kiện thuận lợi cho công chứng viên Bá Thắng hoạt động hành nghề; đồng thời theo dõi việc chấp hành pháp luật của công chứng viên Bá Thắng./.
    (Theo Thông báo số 361/TB-STP, ngày 30/3/2016)

BTTP