Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc dừng tổ chức đấu giá lô gỗ nhóm IIa (Giáng hương) và xe ô tô tải biển số 85C-033.30 là tài sản tịch thu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận 
20/05/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)