Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc đấu giá lô: 7,622 m3 gỗ xẻ thông thường nhóm IIa-VII; 6,668 m3 gỗ tròn thông thường nhóm II-VIII; 2,190 kg gỗ nhóm IIa có hình thù phức tạp; 439 kg gỗ nhóm IIa có hình thù phức tạp; 6,5 Ster củi của Chi cục Kiểm Lâm huyện Ninh Sơn 
06/01/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)