Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO Về việc cập nhật danh sách đấu giá viên 
02/11/2016 
 

    Thực hiện khoản 1 Điều 19 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
    Sở Tư pháp cập nhật danh sách đấu giá viên Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt tại Ninh Thuận, địa chỉ trụ sở số 04 đường Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

    1. Hoàng Thị Thiện Duyên, sinh năm: 31/07/1990, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 970/TP/ĐG-CCHN ngày 25/7/2014.
     2. Hồ Hoàng Nam, sinh năm: 17/12/1989, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 972/TP/ĐG-CCHN ngày 15/8/2014.
    Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan chức năng biết, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu giá viên hoạt động hành nghề; đồng thời theo dõi việc chấp hành pháp luật của đấu giá viên Hoàng Thị Thiện Duyên và Hồ Hoàng Nam./.

Phòng BTTP