Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Số:46 /TB-TTDVBĐGTS 
15/03/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

    1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản.
                                                                                           Đơn vị tính: đồng

 

    

S

TT

TÊN TÀI SẢN

DIỆN TÍCH

GIÁ KHỞI ĐIỂM

BƯỚC GIÁ

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

LỆ PHÍ

VỊ TRÍ

1

Lô A1

186,5 m2

67.140.000

3.400.000

10.000.000

100.000

Hai mặt tiền

2

Lô A2

239,1 m2

71.730.000

3.600.000

10.000.000

100.000

 

3

Lô A3

230,3 m2

69.090.000

3.500.000

10.000.000

100.000

 

4

Lô A4

221,5 m2

66.450.000

3.400.000

9.000.000

100.000

 

5

Lô A5

195,9 m2

58.770.000

3.000.000

8.000.000

100.000

 

6

Lô A11

189,9 m2

56.970.000

3.000.000

8.000.000

100.000

 

7

Lô B1

158,5 m2

71.325.000

3.600.000

10.000.000

100.000

Hai mặt tiền

8

Lô B2

207,2 m2

62.160.000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

9

Lô B3

207,2 m2

62.160.000

3.200.000

9.000.000

100.000

 

10

Lô B4

194,7 m2

70.092.000

3.500.000

10.000.000

100.000

Hai mặt tiền

11

Lô B5

195,9 m2

88.150.000

4.500.000

10.000.000

100.000

Hai mặt tiền

12

Lô B7

119,7 m2

44.887.500

2.000.000

6.000.000

100.000

 

13

Lô C1

222,7 m2

80.172.000

4.000.000

10.000.000

100.000

Hai mặt tiền

14

Lô C4

238,4 m2

85.824.000

4.300.000

10.000.000

100.000

Hai mặt tiền

15

Lô D3

180,4 m2

64.944.000

3.300.000

9.000.000

100.000

Hai mặt tiền

    (Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
    2. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
    a) Thời gian xem tài sản: từ ngày 14/3/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2013 (thứ sáu).
    b) Địa điểm xem tài sản: tại khu quy hoạch dân cư Láng Ông 2, thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 
    c) Đăng ký, nộp phí: từ ngày 14/3/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2013 (thứ sáu).
    - Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    * Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 16/4/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2013.
    3. Thời gian bán đấu giá:  từ 8 giờ 00 phút ngày 22/4/2013 đến 15 giờ 00 phút ngày 24/4/2013.
    Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Trung  tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
     Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038./.
Trung  tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)