Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Số: 96/TB-TTDVBĐGTS bán đấu giá 03 (ba) quyền sử dụng đất và cây xanh trên đất 
03/05/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá tài sản: 03 (ba) quyền sử dụng đất và cây xanh trên đất của ông Nguyễn Đồng Đức; tọa lạc tại Đồng Lô 1, thôn Tân Bình, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; là tài sản kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn để Thi hành án.

    1. Đặc điểm tài sản:
    Đặc điểm chi tiết được thể hiện tại Biên bản kê biên tài sản ngày 02/8/2012 và theo Chứng thư thẩm định giá số 1721/TĐG-CT ngày 06/9/2012 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai.
    Tổng diện tích đất: 78.453 m2, cụ thể:
    a. 01 (một) quyền sử dụng đất 59.790 m2 đất thuộc thửa số 00, tờ bản đồ 00, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 465723 được UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 06/2/2007.
    b. 01 (một) quyền sử dụng đất 11.323 m2 đất thuộc thửa số 00, tờ bản đồ 00, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 465772 được UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 06/2/2007.
    c. 01 (một) quyền sử dụng đất 7.340 m2 đất thuộc thửa số 01, 02, tờ bản đồ Đồng lô 01, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 605289 được UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 15/11/2004.
    d. Cây xanh trên đất: 188 cây điều.
    2. Giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 
    a. Giá khởi điểm: 
    - Quyền sử dụng đất: 670.773.150 đồng.
    - Cây xanh trên đất (điều): 38.577.600 đồng.
    Tổng giá khởi điểm (Quyền sử dụng đất + cây xanh trên đất): 709.350.750 đồng (Bảy trăm lẻ chín triệu, ba trăm năm mươi ngàn bảy trăm năm mươi đồng); giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
    b. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Nộp tiền mặt tại TTDVBĐGTS).
    c. Tiền đặt trước: 105.000.000 đồng (Nộp vào tài khoản 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận).                
    d. Bước giá: 14.000.000 đồng; bước giá ở lần (vòng) đấu tiếp theo do Đấu giá viên điều hành quy định (theo khoản 2 Điều 15 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp).   
    3. Thời gian, địa điểm xem, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước
    a. Thời gian xem tài sản: từ ngày 23/4/2013 đến 16 giờ ngày 05/6/2013.
    b. Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản tọa lạc tại Đồng Lô 1, thôn Tân Bình, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    c. Đăng ký, nộp phí: từ ngày 23/4/2013 đến 16 giờ ngày 05/6/2013 tại Trung tâm.
    d. Nộp tiền đặt trước: trong 03 ngày 03/6/2013; 04/6/2013; 05/6/2013 vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.    
     4. Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/6/2013 (thứ năm).  
     Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận; đường 16/4, P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038; Fax: 068.3824644.
    * Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp không mang theo Giấy chứng minh nhân dân sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và mất tiền đặt trước.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)