Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà 
27/02/2013 
 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà, thuộc lô B56 và B57 khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố
Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

    Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
    Tổ chức bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà, thuộc lô B56 và B57 khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố  Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    1. Danh mục tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản.
    - Tên tài sản: B56; giá khởi điểm: 133.555.000đ; tiền đặt trước: 20.000.000đ; Bước giá: 7.000.000đ; Phí tham gia đấu giá: 200.000đ
    - Tên tài sản: B57; giá khởi điểm: 133.555.000đ; tiền đặt trước: 20.000.000đ; Bước giá: 7.000.000đ; Phí tham gia đấu giá: 200.000đ
    2. Đặc điểm hiện trạng tài sản
    2.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà, thuộc lô B56, khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    - Diện tích đất: 100m2.
    - Nhà trên đất: nhà cấp 4B; diện tích xây dựng: 45m2.
    (Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
    2.2 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Nhà, thuộc lô B57, khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    - Diện tích đất: 100m2.
    - Nhà trên đất: nhà cấp 4B; diện tích xây dựng: 45m2.
    (Sai số so với diện tích thực tế: ± 3%)
    3. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
    a) Thời gian xem tài sản: từ ngày 26/02/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2013 (thứ năm).
    b) Địa điểm xem tài sản: tại thửa đất B56, B57 khu tái định cư Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    c) Đăng ký, nộp phí: từ ngày 26/02/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2013 (thứ năm).
    - Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    * Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 26/03/2013, 27/03/2013, 28/03/2013.
    4. Thời gian bán đấu giá: 
    4.1 Lô đất B56: 14 giờ ngày 29/3/2013 (thứ sáu).
    4.2 Lô đất B57: 15 giờ ngày 29/3/2013 (thứ sáu).
     Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Trung  tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
    Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)