Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN 
11/08/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1. Ông: Nguyễn Anh Dũng. Sinh ngày: 09/07/1969.
CMND số: 264306883 cấp ngày 07/04/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2. Bà: Nguyễn Hoài Hoàng Uyên. Sinh ngày: 13/11/1994.
CMND số: 264443958 cấp ngày 12/01/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Bà: Nguyễn Hoài Hoàng Nhi. Sinh ngày: 26/03/2002.
CMND số: 264548397 cấp ngày 07/07/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Nguyễn Anh Dũng là chồng của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh năm 1972, chết ngày 23/8/2016, nơi chết: Tại nhà khu phố phố 5, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 229/TLKT-BS do UBND phường Kinh Dinh cấp ngày 23/8/2016. 
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đối với quyền sử dụng thửa đất số 271, tờ bản đồ số 9c, diện tích đất 345,6 m2 (Ba trăm bốn mươi lăm phẩy sáu mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BA 244651, số vào sổ cấp GCN: CH 00263 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 25/3/2010, đã đăng ký gia hạn thời hạn sử dụng đất đến tháng 11/2066.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Bích Ngọc không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc gồm:
- Cha của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tên là Nguyễn Văn Nước chết trước bà Ngọc, có giấy chứng tử.
- Mẹ của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tên là Trần Thị Ca Mên chết trước bà Ngọc, có giấy chứng tử.
- Chồng của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tên là Nguyễn Anh Dũng. (có giấy kết hôn).
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Nguyễn Anh Dũng có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc gồm các ông, bà: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Hoài Hoàng Uyên, Nguyễn Hoài Hoàng Nhi.
Bằng văn bản này, bà: Nguyễn Hoài Hoàng Uyên tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để lại theo luật định cho các ông, bà Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Hoài Hoàng Nhi.
Các ông, bà Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Hoài Hoàng Nhi ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1