Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 
10/03/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà LẠI THỊ NHẪN để lại cho các đồng thừa kế. Di sản Phần thuộc quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: ĐỖ TỊNH AN. Sinh ngày: 22/02/1923.
CMND số: 264103150 cấp ngày 17/01/1996 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: ĐỖ THỊ HẠNH. Sinh năm: 1950.
CMND số: 264103178 cấp ngày 20/7/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: ĐỖ THỊ TÂM. Sinh năm: 1951.
CMND số: 264064463 cấp ngày 30/03/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: ĐỖ THỊ YẾN sinh năm 1952, chết ngày 16/5/2016, nơi chết: tại nhà, khu phố Khánh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 302/TLKT-BS do UBND thị trấn Khánh Hải cấp ngày 27/5/2016.
    5. Ông: ĐỖ SƠN BÌNH sinh năm 1954, chết ngày 22/10/2005, nơi chết: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 98/TLKT-BS do UBND thị trấn Khánh Hải cấp ngày 02/03/2017.
    6. Bà: ĐỖ THỊ CÚC. Sinh năm: 1958.
CMND số: 264227455 cấp ngày 12/10/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận huận.
    7. Bà: ĐỖ THỊ NGA. Sinh năm: 1959.
CMND số: 264102982 cấp ngày 21/04/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    8. Bà: ĐỖ THỊ HOA. Sinh ngày: 17/07/1963.
CMND số: 264103240 cấp ngày 21/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    9. Bà: ĐỖ THỊ HIỆP. Sinh năm: 1967.
CMND số: 264102179 cấp ngày 06/05/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    9. Bà: ĐỖ THỊ HÒA. Sinh năm: 1969.
CMND số: 264102678 cấp ngày 29/10/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    10. Ông: ĐỖ SƠN THUẬN. Sinh năm: 1971.
CMND số: 264103191 cấp ngày 07/08/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    11. Bà: ĐỖ THỊ THẢO. Sinh năm: 1973.
CMND số: 264103262 cấp ngày 06/09/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    12. Ông: ĐỖ SƠN THÁI. Sinh ngày: 16/04/1975.
CMND số: 264050418 cấp ngày 27/03/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    * Bà: ĐỖ THỊ YẾN sinh năm 1952, chết ngày 16/5/2016, có sinh ra 01 người con duy nhất, là:
    Bà: TRẦN THỊ KHÁNH LINH. Sinh ngày: 17/02/1980.
CMND số: 225567020 cấp ngày 24/03/2005 tại tỉnh Khánh Hòa.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    * Ông: ĐỖ SƠN BÌNH sinh năm 1954, chết ngày 22/10/2005, có sinh ra 05 người con, gồm:
    - Bà: ĐỖ THỊ TUẤN OANH. Sinh năm: 1980.
CMND số: 264102317 cấp ngày 31/10/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    - Ông: ĐỖ SƠN VŨ. Sinh ngày: 25/02/1983.
CMND số: 264227438 cấp ngày 02/03/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
    - Bà: ĐỖ THỊ NGỌC THỦY. Sinh năm: 1985.
CMND số: 264227323 cấp ngày 11/04/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    - Bà: ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH. Sinh ngày: 28/03/1988.
CMND số: 264273647 cấp ngày 06/11/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    - Ông: ĐỖ SƠN VINH. Sinh ngày: 09/09/1991.
CMND số: 264367869 cấp ngày 26/02/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông ĐỖ TỊNH AN là chồng của bà LẠI THỊ NHẪN cùng các con và các cháu có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà LẠI THỊ NHẪN.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà: LẠI THỊ NHẪN sinh năm 1930, chết ngày 18/6/2005, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khánh Hải – Ninh Hải - Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 12, quyển số: 01/2006 do UBND thị trấn Khánh Hải cấp ngày 09/12/2010.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà LẠI THỊ NHẪN đối với quyền sử dụng đất thửa số 287, tờ bản đồ số 13, diện tích đất 2.292,8 m2 (Hai ngàn hai trăm chín mươi hai phẩy tám mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác tọa lạc tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông ĐỖ TỊNH AN đứng tên hộ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BD 018179 vào sổ cấp GCN: CH 00872 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/12/2010.
    Nay được trích lục như sau:
    1. Thửa số 391 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 226,6m2 (Hai trăm hai mươi sáu phẩy sáu mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 658/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    2. Thửa số 392 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 223,6m2 (Hai trăm hai mươi ba phẩy sáu mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 659/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    3. Thửa số 393 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 223,0m2 (Hai trăm hai mươi ba mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 660/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    4. Thửa số 394 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 222,8m2 (Hai trăm hai mươi hai phẩy tám mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 661/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    5. Thửa số 395 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 222,3m2 (Hai trăm hai mươi hai phẩy ba mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 662/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    6. Thửa số 396 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 221,4m2 (Hai trăm hai mươi mốt phẩy bốn mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 663/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    7. Thửa số 397 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 222,0m2 (Hai trăm hai mươi hai mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 664/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    8. Thửa số 398 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 222,9m2 (Hai trăm hai mươi hai phẩy chín mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 665/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    9. Thửa số 399 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 223,7m2 (Hai trăm hai mươi ba phẩy bảy mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 666/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    10. Thửa số 400 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 158), tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 284,5m2 (Hai trăm tám mươi bốn phẩy năm mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 667/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/03/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LẠI THỊ NHẪN không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LẠI THỊ NHẪN gồm:
    - Cha của bà LẠI THỊ NHẪN đã chết trước bà NHẪN, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà LẠI THỊ NHẪN đã chết trước bà NHẪN, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà LẠI THỊ NHẪN tên là ĐỖ TỊNH AN. (Không có giấy kết hôn).
    - Bà LẠI THỊ NHẪN và ông ĐỖ TỊNH AN có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà LẠI THỊ NHẪN gồm các ông, bà: ĐỖ TỊNH AN, ĐỖ THỊ HẠNH, ĐỖ THỊ TÂM, ĐỖ THỊ CÚC, ĐỖ THỊ NGA, ĐỖ THỊ HOA, ĐỖ THỊ HIỆP, ĐỖ THỊ HÒA, ĐỖ SƠN THUẬN, ĐỖ THỊ THẢO, ĐỖ SƠN THÁI, TRẦN THỊ KHÁNH LINH, ĐỖ THỊ TUẤN OANH, ĐỖ SƠN VŨ, ĐỖ THỊ NGỌC THỦY, ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH, ĐỖ SƠN VINH.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐỖ TỊNH AN, ĐỖ THỊ HẠNH, ĐỖ THỊ THẢO, ĐỖ SƠN THÁI, ĐỖ THỊ TUẤN OANH, ĐỖ THỊ NGỌC THỦY, ĐỖ THỊ TUYẾT TRINH, ĐỖ SƠN VINH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà LẠI THỊ NHẪN để lại theo luật định cho ĐỖ THỊ TÂM, TRẦN THỊ KHÁNH LINH, ĐỖ SƠN VŨ, ĐỖ THỊ CÚC, ĐỖ THỊ NGA, ĐỖ THỊ HOA, ĐỖ THỊ HIỆP, ĐỖ THỊ HÒA, ĐỖ SƠN THUẬN.
    Các ông, bà ĐỖ THỊ TÂM, TRẦN THỊ KHÁNH LINH, ĐỖ SƠN VŨ, ĐỖ THỊ CÚC, ĐỖ THỊ NGA, ĐỖ THỊ HOA, ĐỖ THỊ HIỆP, ĐỖ THỊ HÒA, ĐỖ SƠN THUẬN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, sở hữu của bà LẠI THỊ NHẪN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
      Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1