Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ ông NGUYỄN NHƯ CẢNH 
18/04/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN NHƯ CẢNH, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1) Bà :  PHẠM THỊ NHU            Sinh ngày: 03/06/1937
    CMND số: 264140861        cấp ngày 19/06/1997        tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú : phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Là  vợ ông NGUYỄN NHƯ CẢNH
    2) Ông:  NGUYỄN THỊ KẾT         Sinh năm: 1957
    CMND số: 264074209        cấp ngày 26/04/2012        tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3) Bà:  NGUYỄN THỊ NGA       Sinh ngày: 20/03/1960
    CMND số: 264003288        cấp ngày 10/08/2006        tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4) Ông: NGUYỄN NHƯ THỦY       Sinh năm: 1962
    CMND số: 264074851        cấp ngày 28/04/2011       tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5) Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG       Sinh ngày: 26/06/1966
    CMND số: 260795594        cấp ngày 22/05/2009       tại Công an tỉnh Bình Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
    6) Bà: NGUYỄN THỊ THU THẢO       Sinh ngày: 20/04/1971
    CMND số: 264194690        cấp ngày 07/02/2012        tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    7) Bà: NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG       Sinh ngày: 14/04/1974
    CMND số: 260711129        cấp ngày 18/03/2003      tại Công an tỉnh Bình Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
    8) Bà: NGUYỄN THỊ THƯƠNG       Sinh ngày: 26/02/1978
    CMND số: 261298898        cấp ngày 02/04/2009      tại Công an tỉnh Bình Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
   Cùng là con ông NGUYỄN NHƯ CẢNH.
    Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông NGUYỄN NHƯ CẢNH.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
    Ông NGUYỄN NHƯ CẢNH sinh năm 1934, chết ngày 13/10/1998, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Hà Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận theo giấy chứng tử số 23, quyển số 01 do UBND xã Phước Hải cấp ngày 06/10/2008.
    III. DI SẢN THỪA KẾ:
    Di sản thừa kế là: Phần thuộc quyền của ông NGUYỄN NHƯ CẢNH đối với quyền sử dụng đất (có nhà) tọa lạc tại phường Kinh Dinh, thành phố Phan  Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp Trích đo Bản đồ địa chính, hồ sơ trích đo số 3925/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 9/9/2016, cụ thể:
    - Thửa đất số: 201 (đã chỉnh lý).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 12.
    - Diện tích đất: 53,4 m2 (Năm mươi ba phẩy bốn mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN:
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN NHƯ CẢNH không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN NHƯ CẢNH gồm:
    - Cha của ông NGUYỄN NHƯ CẢNH đã chết trước ông CẢNH, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông NGUYỄN NHƯ CẢNH đã chết trước ông CẢNH, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông NGUYỄN NHƯ CẢNH tên là PHẠM THỊ NHU. (Không có giấy hôn thú)
    - Ông NGUYỄN NHƯ CẢNH và bà PHẠM THỊ NHU  có các người con như đã nêu trên
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông NGUYỄN NHƯ CẢNH gồm các ông, bà: PHẠM THỊ NHU, NGUYỄN THỊ KẾT, NGUYỄN THỊ NGA, NGUYỄN NHƯ THỦY,
NGUYỄN THỊ HƯƠNG,  NGUYỄN THỊ THU THẢO, NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG.   
    Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ KẾT, NGUYỄN THỊ NGA, NGUYỄN NHƯ THỦY, NGUYỄN THỊ HƯƠNG,  NGUYỄN THỊ THU THẢO, NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN NHƯ CẢNH để lại theo luật định cho bà PHẠM THỊ NHU.
    Bà PHẠM THỊ NHU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ:
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN NHƯ CẢNH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
    Trân trọng cảm ơn.

Phòng Công chứng số 1