Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: VÕ THỊ LƯỚI. Sinh ngày: 20/07/1950.
    CMND số: 264132047 cấp ngày 30/10/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: VÕ THỊ GIÃI. Sinh ngày: 22/06/1954.
    CMND số: 264133733 cấp ngày 24/02/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: VÕ THÀNH CÔNG. Sinh ngày: 16/12/1964.
    CMND số: 264380643 cấp ngày 23/01/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: VÕ THỊ BÔNG. Sinh ngày: 12/06/1967.
    CMND số: 264132592 cấp ngày 15/11/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: VÕ THÀNH CỘNG. Sinh ngày: 16/12/1969.
    CMND số: 264000489 cấp ngày 13/11/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: VÕ THÀNH THUẬN. Sinh ngày: 20/04/1972.
    CMND số: 264133031 cấp ngày 11/09/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông VÕ VĂN KHANG sinh năm 1929, chết ngày 25/12/1016, nơi chết: khu phố 4, phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 750/TLKT-BS do UBND phường Mỹ Đông cấp ngày 27/12/2016.
    Bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG sinh năm 1929, chết ngày 06/4/2016, nơi chết: khu phố 4, phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 171/TLKT-BS do UBND phường Mỹ Đông cấp ngày 11/4/2016.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sở hữu của ông VÕ VĂN KHANG và bà: NGUYỄN THỊ SƯƠNG đối với tổng số tiền là 452,215,351 đồng (Bốn trăm năm mươi hai triệu hai trăm mười lăm ngàn ba trăm năm mươi mốt đồng Việt Nam) (kể cả lãi nếu có) hiện gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận theo Giấy xác nhận số dư tài khoản ngày 30/12/2016 (kèm theo Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số 02602258 ngày phát hành 14/11/2016 và Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số 02593566 ngày phát hành 21/9/2016). 
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG gồm:
    - Cha của ông VÕ VĂN KHANG tên là TRẦN TÀO chết trước ông KHANG, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông VÕ VĂN KHANG tên là NGUYỄN THỊ BẸP chết trước ông KHANG, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG tên là NGUYỄN DAY chết trước bà SƯƠNG, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG tên là TRẦN THỊ HÈ chết trước bà SƯƠNG, không có giấy chứng tử.
    - Ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG gồm các ông, bà: VÕ THỊ LƯỚI, VÕ THỊ GIÃI, VÕ THÀNH CÔNG, VÕ THỊ BÔNG, VÕ THÀNH CỘNG, VÕ THÀNH THUẬN.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ THỊ LƯỚI, VÕ THỊ GIÃI, VÕ THÀNH CÔNG, VÕ THÀNH CỘNG, VÕ THÀNH THUẬN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG để lại theo luật định cho bà VÕ THỊ BÔNG.
    Bà VÕ THỊ BÔNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông VÕ VĂN KHANG và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1