Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ để lại 
20/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1. Bà: Trần Thị Hai. Sinh ngày: 14/12/1961.
CMND số: 264132014 cấp ngày 27/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2. Ông: Trần Văn Ba. Sinh ngày: 20/02/1965.
CMND số: 264132476 cấp ngày 27/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Bà: Trần Thị Hồng. Sinh ngày: 14/03/1970.
CMND số: 264132105 cấp ngày 14/8/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Trần Văn Phu sinh năm 1939, chết ngày 21/8/1968, chết tại: bệnh viện Phan Rang theo Giấy tử số hiệu 173 do Ủy ban hành chính xã Phan Rang cấp ngày 03/3/1971; và bà Kiều Thị Huệ sinh năm 1939, chết ngày 04/9/1986, nơi chết: khu phố 9, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 592/TLKT-BS do UBND phường Mỹ Đông cấp ngày 07/9/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3073/VPĐKĐĐNT – CNPRTC ngày 21/8/2017, cụ thể:
- Thửa đất số: 15.
- Tờ bản đồ địa chính số: 37.
- Diện tích đất: 129,8 m2 (Một trăm hai mươi chín phẩy tám mét vuông).
- Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ gồm:
    - Cha của ông Trần Văn Phu tên là Trần Văn Láng chết trước ông Phu, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Trần Văn Phu tên là Nguyễn Thị Với chết trước ông Phu, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Kiều Thị Huệ tên là Kiều Đăng Long chết trước bà Huệ, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Kiều Thị Huệ tên là Lê Thị É chết trước bà Huệ, không có giấy chứng tử.
    - Ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ gồm các ông, bà: Trần Thị Hai, Trần Văn Ba, Trần Thị Hồng.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Trần Thị Hai, Trần Thị Hồng tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ để lại theo luật định cho ông Trần Văn Ba.
    Ông Trần Văn Ba ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
     V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Trần Văn Phu và bà Kiều Thị Huệ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phóng Công chứng số 1