Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Trần Minh Tay để lại 
22/06/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Minh Tay, địa chỉ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Trần Văn Sang. Sinh ngày: 30/12/1966.
CMND số: 264029098 cấp ngày 14/10/2009 tại Công an tỉnh Thuận Hải.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ. Sinh năm: 1966.
CMND số: 264029045 cấp ngày 15/10/2009 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Bạch Thị Ngọc Diễm. Sinh ngày: 22/07/1988.
CMND số: 264320156 cấp ngày 29/09/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Trần Minh Hoài. Sinh ngày: 02/08/2008.
Giấy Khai sinh số: 870, quyển số: 03 cấp ngày 19/8/2008 tại UBND thị trấn Phước Dân.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Trần Minh Vương. Sinh ngày: 05/11/2012.
Bản sao Giấy Khai sinh số: 870/2012, quyển số: 03 cấp ngày 22/11/2012 tại UBND thị trấn Phước Dân.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông: Trần Văn Sang và bà Nguyễn Thị Mỹ là cha, mẹ ruột của ông Trần Minh Tay. Bà Bạch Thị Ngọc Diễm là vợ của ông Trần Minh Tay và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Minh Tay.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Trần Minh Tay sinh năm 1988, chết ngày 14/5/2017, nơi chết: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai theo bản sao Trích lục khai tử số 124/TLKT-BS do UBND thị trấn Phước Dân cấp ngày 15/6/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Trần Minh Tay đối với số tiền là 137,922 VND (Một trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm hai mươi hai đồng Việt Nam) (kể cả lãi nếu có) hiện gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận theo Giấy xác nhận số dư ngày 07/6/2017 (kèm theo Thẻ ATM số 9704 0509 2074 6968 phát hành vào tháng 11/2016). 
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Minh Tay không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Minh Tay gồm:
    - Cha, mẹ ruột của ông Trần Minh Tay như đã nêu trên.
    - Vợ ông Trần Minh Tay tên là Bạch Thị Ngọc Diễm. (có giấy kết hôn).
    - Ông Trần Minh Tay và bà Bạch Thị Ngọc Diễm có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Trần Minh Tay gồm các ông, bà: Trần Văn Sang, Nguyễn Thị Mỹ, Bạch Thị Ngọc Diễm, Trần Minh Hoài, Trần Minh Vương.
Bằng văn bản này, các ông, bà: Trần Văn Sang, Nguyễn Thị Mỹ tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trần Minh Tay để lại theo luật định cho các ông, bà Bạch Thị Ngọc Diễm, Trần Minh Hoài, Trần Minh Vương.
    Các ông, bà Bạch Thị Ngọc Diễm, Trần Minh Hoài, Trần Minh Vương ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của ông Trần Minh Tay hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1