Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông TRẦN VĂN HÙNG thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Hùng để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Lan. Sinh ngày: 03/09/1969.
    CMND số: 264209203 cấp ngày 15/05/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Trần Khuê. Sinh ngày: 15/11/1990.
    CMND số: 264331324 cấp ngày 24/03/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Trần Thị Trương. Sinh ngày: 15/03/1992.
    CMND số: 264422483 cấp ngày 04/06/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Trần Thị Diệp. Sinh ngày: 07/12/1994.
    CMND số: 264469052 cấp ngày 11/09/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Trần Thị Vi. Sinh ngày: 11/06/2000.
    CMND số: 264525859 cấp ngày 14/02/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Bà: Trần Thị Đào. Sinh ngày: 20/03/2003.
    Bản sao Trích lục khai sinh số: 261/TLKS-BS cấp ngày 26/9/2016 tại UBND xã Phước Dinh. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Lan là vợ của ông Trần Văn Hùng và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Văn Hùng.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Trần Văn Hùng sinh năm 1970, chết ngày 16/7/2016, nơi chết: tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 197/TLKT-BS do UBND xã Phước Dinh cấp ngày 01/8/2016.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Trần Văn Hùng đối với quyền sử dụng thửa đất số 238, tờ bản đồ số 48a, diện tích đất 152,0 m2 (Một trăm năm mươi hai mét vuông), mục đích sử dụng đất ở + đất nông nghiệp khác, tọa lạc tại thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do ông Trần Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Lan đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BP 256630, số vào sổ cấp GCN: CH 00530 do UBND huyện Thuận Nam cấp ngày 24/6/2013.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Văn Hùng không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Văn Hùng gồm:
    - Cha của ông Trần Văn Hùng tên là Trần Văn Chuyện chết trước ông Hùng, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Trần Văn Hùng tên là Nguyễn Thị Đặng chết trước ông Hùng, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Trần Văn Hùng tên là Nguyễn Thị Lan. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Trần Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Lan có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Trần Văn Hùng gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Lan, Trần Khuê, Trần Thị Trương, Trần Thị Diệp, Trần Thị Vi, Trần Thị Đào.
Bằng văn bản này, các ông, bà: Trần Khuê, Trần Thị Trương, Trần Thị Diệp tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trần Văn Hùng để lại theo luật định cho các bà Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Vi, Trần Thị Đào.
Các bà Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Vi, Trần Thị Đào ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của ông Trần Văn Hùng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1