Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông TRẦN SẲN và bà LÊ THỊ HOA 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa địa chỉ phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Trần Hồng Minh. Sinh ngày: 05/03/1950.
    CMND số: 264072288 cấp ngày 05/01/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Trần Thị Tuyết. Sinh ngày: 13/10/1961.
    CMND số: 264072232 cấp ngày 28/10/1994 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Trần Thị Mai. Sinh năm: 1964.
    CMND số: 264071378 cấp ngày 22/03/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Trần Hồng Việt. Sinh ngày: 27/07/1971.
    CMND số: 264071453 cấp ngày 02/02/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Trần Thị Lê. Sinh ngày: 28/01/1974.
    CMND số: 264071172 cấp ngày 02/12/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Trần Hồng Thiên. Sinh ngày: 28/9/1979.
    CMND số: 264071372 cấp ngày 19/10/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con của ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Trần Sẳn sinh năm 1926, chết ngày 22/12/2008, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 7, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 10/2011, quyển số 01 do UBND phường Thanh Sơn cấp ngày 05/4/2011; và bà Lê Thị Hoa sinh năm 1931, chết ngày 02/11/2014, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 7, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 55/2014, quyển số 01/2012 do UBND phường Thanh Sơn cấp ngày 19/11/2014.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng đất và tiền bồi thường, hỗ trợ của ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa tại phường Thanh Sơn, căn cứ theo các giấy tờ sau:
    1. Thông báo “Về việc nộp tiền sử dụng đất” số 903/TB-TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/9/2016. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp Trích sao sơ đồ vị trí khu đất, hồ sơ trích sao số 3549/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 26/9/2016, cụ thể:
    - Thửa số: 249 (chỉnh lý từ lô 4(LK3.1).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 24.
    - Diện tích đất: 100 m2 (Một trăm mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
    2. Quyết định số 138/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm “về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung nhà ở, vật kiến trúc cho hộ ông (bà) Trần Hồng Việt (đại diện cho hộ bà Lê Thị Hoa) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (khu K1)”.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa gồm:
    - Cha của ông Trần Sẳn đã chết trước ông Sẳn, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Trần Sẳn đã chết trước ông Sẳn, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Lê Thị Hoa đã chết trước bà Hoa, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Lê Thị Hoa đã chết trước bà Hoa, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa gồm các ông, bà: Trần Hồng Minh, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Mai, Trần Hồng Việt, Trần Thị Lê, Trần Hồng Thiên.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Trần Hồng Minh, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Mai, Trần Thị Lê, Trần Hồng Thiên tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa để lại theo luật định cho ông Trần Hồng Việt.
    Ông Trần Hồng Việt ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Trần Sẳn và bà Lê Thị Hoa hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1