Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Xuân Côi để lại 
20/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Xuân Côi, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Thửng. Sinh ngày: 02/03/1942.
CMND số: 264074290 cấp ngày 01/09/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Nguyễn Xuân Nhựt. Sinh ngày: 10/07/1965.
CMND số: 264076498 cấp ngày 17/07/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Nguyễn Thị Hồng. Sinh ngày: 25/06/1969.
CMND số: 264074444 cấp ngày 24/10/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Nguyễn Xuân Nhiều. Sinh ngày: 21/10/1970.
CMND số: 264074420 cấp ngày 08/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Nguyễn Thị Diệu. Sinh ngày: 07/01/1977.
CMND số: 264074306 cấp ngày 24/08/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Nguyễn Xuân Châu. Sinh ngày: 12/09/1980.
CMND số: 264194784 cấp ngày 18/12/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà: Nguyễn Thị Thửng là vợ của ông Nguyễn Xuân Côi và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Xuân Côi.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông: Nguyễn Xuân Côi sinh năm 1937, chết ngày 12/07/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 62, quyển số 01.2015 do UBND phường Đạo Long cấp ngày 24/07/2015.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Nguyễn Xuân Côi đối với quyền sử dụng thửa đất số 207, tờ bản đồ số 2-(15), diện tích đất 81 m2 (Tám mươi mốt mét vuông), mục đích sử dụng đất ở tại đô thị tọa lạc tại khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Xuân Côi và bà Nguyễn Thị Thửng đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số CC 931020, số vào sổ cấp GCN: CH 01757 do UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp ngày 24/7/2017.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Xuân Côi không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Xuân Côi gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Xuân Côi tên là Nguyễn Xuân Phóng chết trước ông Côi, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Xuân Côi tên là Phan Thị Dậu chết trước ông Côi, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Nguyễn Xuân Côi tên là Nguyễn Thị Thửng. (Không có giấy kết hôn).
    - Ông Nguyễn Xuân Côi và bà Nguyễn Thị Thửng có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Xuân Côi gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thửng, Nguyễn Xuân Nhựt, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Xuân Nhiều, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Xuân Châu.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Thửng, Nguyễn Xuân Nhựt, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Xuân Nhiều, Nguyễn Thị Diệu tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Xuân Côi để lại theo luật định cho ông Nguyễn Xuân Châu.
    Ông Nguyễn Xuân Châu ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Nguyễn Xuân Côi hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1