Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui 
28/04/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui, địa chỉ phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Mừng. Sinh ngày: 01/07/1956.
CMND số: 264106554 cấp ngày 29/08/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Nguyễn Thị Phương. Sinh ngày: 11/07/1970.
CMND số: 264061185 cấp ngày 14/03/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Nguyễn Thị Thanh. Sinh ngày: 15/12/1973.
CMND số: 264061076 cấp ngày 06/01/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Nguyễn Thị Minh. Sinh ngày: 08/10/1976.
CMND số: 264061077 cấp ngày 09/11/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Cùng là con ruột của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui.
    5. Ông: Tạ Văn Kim. Sinh ngày: 31/7/1968.
CMND số: 264061047 cấp ngày 09/11/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Là con nuôi của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1923, chết tháng 03/1999, nơi chết: tại nhà phường Phước Mỹ theo Trích lục khai tử số 14/TLKT do UBND phường Phước Mỹ cấp ngày 10/02/2017; và bà Lê Thị Vui sinh năm 1928, chết tháng 10/1968, nơi chết: tại nhà phường Phước Mỹ theo Trích lục khai tử số 13/TLKT do UBND phường Phước Mỹ cấp ngày 09/02/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Hoa đối với các thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được trích lục thành 04 thửa đất được mô tả cụ thể dưới đây: 
    1. Thửa đất số: 309 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 38).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 30.
    - Diện tích đất: 130,0 m2 (Một trăm ba mươi mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
     (Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1243/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/4/2017).
    2. Thửa đất số: 310 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 38).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 30.
    - Diện tích đất: 100,0 m2 (Một trăm mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
     (Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1244/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/4/2017).
    3. Thửa đất số: 311 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 58).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 30.
    - Diện tích đất: 158,5 m2 (Một trăm năm mươi tám phẩy năm mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
    (Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1245/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/4/2017).
    4. Thửa đất số: 312 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 58).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 30.
    - Diện tích đất: 74,7 m2 (Bảy mươi bốn phẩy bảy mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
    (Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1246/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/4/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui không để lại Di chúc, có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Văn Bảo tên là Nguyễn Vạn chết trước ông Bảo, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Văn Bảo tên là Lê Thị Sửu chết trước ông Bảo, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Lê Thị Vui đã chết trước bà Vui, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Lê Thị Vui đã chết trước bà Vui, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mừng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Minh, Tạ Văn Kim.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui để lại theo luật định cho ông, bà Nguyễn Thị Mừng, Nguyễn Thị Minh, Tạ Văn Kim.
    Các, ông, bà Nguyễn Thị Mừng, Nguyễn Thị Minh, Tạ Văn Kim ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Vui hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1