Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Văn Danh để lại 
16/08/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Danh, địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Trần Thị Ba. Sinh ngày: 07/06/1929.
CMND số: 264388030 cấp ngày 19/03/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Nguyễn Văn Hòa. Sinh ngày: 25/07/1959.
CMND số: 260112843 cấp ngày 16/6/2009 tại Công an tỉnh Bình Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
    3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Sinh ngày: 28/11/1962.
CMND số: 264078980 cấp ngày 04/08/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Nguyễn Văn Phụng. Sinh ngày: 26/04/1963.
CMND số: 264276261 cấp ngày 13/01/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Nguyễn Văn Ngọc. Sinh ngày: 11/04/1964.
CMND số: 264059417 cấp ngày 02/08/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Nguyễn Văn Tài. Sinh ngày: 06/07/1966.
CMND số: 264078878 cấp ngày 15/09/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    7. Ông: Nguyễn Văn Khiêm. Sinh ngày: 13/08/1969.
CMND số: 264079045 cấp ngày 01/05/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    8. Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan. Sinh ngày: 15/01/1975.
CMND số: 264078981 cấp ngày 08/09/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Trần Thị Ba là vợ của ông Nguyễn Văn Danh và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Văn Danh.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Văn Danh sinh năm 1929, chết ngày 26/10/2001, nơi chết: tại nhà phường Kinh Dinh theo bản sao Trích lục khai tử số 211/TLKT-BS do UBND phường Kinh Dinh cấp ngày 11/7/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Danh đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2810/VPĐKĐĐNT – CNPRTC ngày 02/8/2017, cụ thể:
- Thửa đất số: 102.
- Tờ bản đồ địa chính số: 12.
- Diện tích đất: 88,1 m2 (Tám mươi tám phẩy một mét vuông).
- Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Danh không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Danh gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Văn Danh tên là Nguyễn Phướn chết trước ông Danh, không có giấy chứng.
    - Mẹ của ông Nguyễn Văn Danh tên là Hà Thị Đây chết trước ông Danh, không có giấy chứng.
    - Vợ ông Nguyễn Văn Danh tên là Trần Thị Ba. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Nguyễn Văn Danhvà bà Trần Thị Ba có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Văn Danh gồm các ông, bà: Trần Thị Ba, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thanh Lan.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thanh Lan tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Văn Danh để lại theo luật định cho bà Trần Thị Ba.
    Bà Trần Thị Ba ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Danh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.

Phòng Công chứng số 1