Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn để lại 
24/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn, địa chỉ phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Nguyễn Hùng. Sinh năm: 1960. (bị bệnh tâm thần).
CMND số: 264509030 cấp ngày 10/03/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 7.
    2. Bà: Nguyễn Thị Cúc. Sinh năm 1963, chết ngày 14/02/2013, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3, P. Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 06, quyển số 01 do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 19/02/2013.
    3. Bà: Nguyễn Thị Hoa. Sinh năm: 1965. (bị bệnh tâm thần).
CMND số: 260438083 cấp ngày 17/7/1980 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Nguyễn Tâm. Sinh ngày: 05/06/1967.
CMND số: 264193640 cấp ngày 06/07/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Nguyễn Thị Hạnh. Sinh ngày: 13/08/1970.
CMND số: 264080238 cấp ngày 30/11/2006 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Nguyễn Phúc. Sinh ngày: 25/07/1977.
CMND số: 264240209 cấp ngày 12/05/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    * Bà Nguyễn Thị Cúc. Sinh năm 1963, chết ngày 14/02/2013, có sinh ra 01 người con duy nhất:
    - Ông: Nguyễn Trung Hiếu. Sinh ngày: 15/08/1991.
CMND số: 264355874 cấp ngày 28/02/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Những người có tên trên cùng là con và cháu của ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Nai sinh năm 1929, chết tháng 02/1998, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3, P. Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 34, quyển số: 01/2014 do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 16/6/2014; và bà Nguyễn Thị Lùn sinh năm 1929, chết ngày 07/10/2012, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: tư gia khu phố 3, P. Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 70, quyển số: 01/2012 do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 11/10/2012.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 179/VPĐKQSDĐ ngày 10/01/2014, cụ thể:
- Thửa đất số: 117 (đã chỉnh lý).
- Tờ bản đồ địa chính số: 6-(3).
- Diện tích đất: 53,4 m2 (Năm mươi ba phẩy bốn mét vuông).
- Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn gồm:
- Cha của ông Nguyễn Nai đã chết trước ông Nai, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Nai đã chết trước ông Nai, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Nguyễn Thị Lùn đã chết trước bà Lùn, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Nguyễn Thị Lùn đã chết trước bà Lùn, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn có các người con, cháu như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn gồm các ông, bà: Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Tâm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Phúc, Nguyễn Trung Hiếu.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Tâm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Trung Hiếu tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn để lại theo luật định cho các ông, bà Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Phúc.
    Các ông, bà Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Phúc ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
     V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Nguyễn Nai và bà Nguyễn Thị Lùn hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
      Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1