Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội để lại 
27/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Bờ. Sinh ngày: 21/12/1947.
CMND số: 264078133 cấp ngày 06/6/2009 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Nguyễn Thị Lý. Sinh ngày: 20/09/1954.
CMND số: 264064401 cấp ngày 26/12/1994 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Nguyễn Hữu Phước. Sinh ngày: 09/05/1957.
CMND số: 264175997 cấp ngày 29/7/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Nguyễn Chí Sơn. Sinh ngày: 09/09/1960.
CMND số: 264187303 cấp ngày 13/03/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Nguyễn Thị Phượng. Sinh năm: 1969.
CMND số: 264077483 cấp ngày 01/06/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Bà: Nguyễn Thị Hoàng. Sinh năm: 1970.
CMND số: 264077376 cấp ngày 01/06/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con của ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội.
Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Mọi sinh năm 1929, chết ngày 26/6/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 1, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 18/2015, quyển số 01/2007 do UBND phường Mỹ Hương cấp ngày 29/6/2015; và bà Lê Thị Buội sinh năm 1930, chết ngày 27/02/2007, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 1, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 01/2007, quyển số 01 do UBND phường Mỹ Hương cấp ngày 05/03/2007.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội đối với quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội đứng tên chủ sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AĐ 428136, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00017 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 13/03/2006, cụ thể:
    - Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 109.
+ Tờ bản đồ số: 10.
+ Diện tích đất: 56,4 m2 (Năm mươi sáu phẩy bốn mét vuông).
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
    - Tài sản gắn với với đất: Nhà ở.
    * Ghi nhận: Nhà ở 1 tầng, diện tích xây dựng 28,62 m2 (Hai mươi tám phẩy sáu mươi hai mét vuông). Loại nhà: Trụ gỗ, tường gạch, nền ximăng, mái ngói.
    * Ghi chú: Diện tích 10,86 m 2 nhà và đất nằm trong hành lang an toàn giao thông.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Mọi tên là Nguyễn Hoa chết trước ông Mọi, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Mọi tên là Lê Thị Kim chết trước ông Mọi, không có giấy chứng     tử.
    - Cha của bà Lê Thị Buội đã chết trước bà Buội, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Lê Thị Buội đã chết trước bà Buội, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Bờ, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Chí Sơn, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoàng.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Bờ, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Chí Sơn, Nguyễn Thị Phượng tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Hoàng.
    Bà Nguyễn Thị Hoàng ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Nguyễn Mọi và bà Lê Thị Buội hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1