Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Nguyễn Bẹ để lại 
24/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Bẹ, địa chỉ phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Ngô Thị Kim. Sinh năm: 1940.
CMND số: 264117409 cấp ngày 29/01/1997 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Nguyễn Thị Xuân Hồng. Sinh ngày: 06/07/1967.
CMND số: 264117411 cấp ngày 29/01/1997 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Nguyễn Luông. Sinh năm: 1969.
CMND số: 264118935 cấp ngày 05/05/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Nguyễn Luyến. Sinh năm: 1972.
CMND số: 264353785 cấp ngày 24/01/2007 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Nguyễn Lưu. Sinh ngày: 04/10/1976.
CMND số: 264090447 cấp ngày 17/04/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Nguyễn Thi Hiền. Sinh năm: 1976.
CMND số: 264117317 cấp ngày 25/10/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    7. Ông: Nguyễn Hiên. Sinh ngày: 26/04/1979.
CMND số: 264117318 cấp ngày 21/06/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    8. Ông: Nguyễn Hiển. Sinh ngày: 07/04/1984.
CMND số: 264305139 cấp ngày 15/12/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Ngô Thị Kim là vợ của ông Nguyễn Bẹ và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Bẹ.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Bẹ sinh năm 1931, chết ngày 23/12/2013, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Đông Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 170, quyển số: 01 do UBND phường Đông Hải cấp ngày 30/12/2013.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Bẹ đối với thửa số 38, tờ BĐĐC 08, diện tích đất 118,5 m2 (Một trăm mười tám phẩy năm mét vuông), mục đích sử dụng đất ở tại đô thị tọa lạc tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Bẹ và bà Ngô Thị Kim đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AN 158351, số sổ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00301 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/8/2008, đã đính chính năm sinh trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 04/4/2012.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Bẹ không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Bẹ gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Bẹ đã chết trước ông Bẹ, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Bẹ đã chết trước ông Bẹ, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Nguyễn Bẹ tên là Ngô Thị Kim. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Nguyễn Bẹvà bà Ngô Thị Kim có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Bẹ gồm các ông, bà: Ngô Thị Kim, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Luông, Nguyễn Luyến, Nguyễn Lưu, Nguyễn Thi Hiền, Nguyễn Hiên, Nguyễn Hiển.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Ngô Thị Kim, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Luông,  Nguyễn Lưu, Nguyễn Thi Hiền, Nguyễn Hiên, Nguyễn Hiển tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Bẹ để lại theo luật định cho ông Nguyễn Luyến.
    Ông Nguyễn Luyến ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Bẹ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1