Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Ngô Văn Kiên để lại 
18/08/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Ngô Văn Kiên, địa chỉ thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Hà Thị Đỏ. Sinh ngày: 10/04/1957.
CMND số: 264210277 cấp ngày 06/01/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Ngô Hà Phương Linh. Sinh ngày: 02/10/1976.
CMND số: 264091960 cấp ngày 28/3/2009 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Ngô Hà Phương Chi. Sinh ngày: 10/11/1977.
CMND số: 024135679 cấp ngày 29/11/2011 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Hộ khẩu thường trú: phường 09, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
    4. Bà: Ngô Hà Phương Thủy. Sinh ngày: 16/08/2013.
CMND số: 264234927 cấp ngày 16/08/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Ngô Hà Vũ Giang. Sinh ngày: 10/02/1984.
CMND số: 264254997 cấp ngày 27/9/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Ngô Hà Trường Sơn. Sinh ngày: 13/11/1988.
CMND số: 264319455 cấp ngày 25/08/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Hà Thị Đỏ là vợ của ông Ngô Văn Kiên và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Ngô Văn Kiên.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Ngô Văn Kiên. Sinh năm 1954, chết ngày 03/7/2017, nơi chết: An Thạnh 1, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 349/TLKT-BS do UBND xã An Hải cấp ngày 26/7/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Ngô Văn Kiên đối với quyền sử dụng thửa đất số 42, tờ bản đồ số 11b, diện tích đất 255 m2 (Hai trăm năm mươi lăm mét vuông), mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn + đất nông nghiệp khác, tọa lạc tại thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do bà Hà Thị Đỏ đứng tên chủ quyền sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BA 180917, số vào sổ cấp GCN: CH 00141 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 04/3/2010.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Ngô Văn Kiên không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Ngô Văn Kiên gồm:
    - Cha của ông Ngô Văn Kiên, gia đình khai không có.
    - Mẹ của ông Ngô Văn Kiên tên là Nguyễn Thị Thanh Lê, chết trước ông Kiên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Ngô Văn Kiên tên là Hà Thị Đỏ. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Ngô Văn Kiên và bà Hà Thị Đỏ có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Ngô Văn Kiên gồm các ông, bà: Hà Thị Đỏ, Ngô Hà Phương Linh, Ngô Hà Phương Chi, Ngô Hà Phương Thủy, Ngô Hà Vũ Giang, Ngô Hà Trường Sơn.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Ngô Hà Phương Linh, Ngô Hà Phương Chi, Ngô Hà Phương Thủy, Ngô Hà Vũ Giang, Ngô Hà Trường Sơn tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Ngô Văn Kiên để lại theo luật định cho bà Hà Thị Đỏ.
    Bà Hà Thị Đỏ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Ngô Văn Kiên hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1