Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN VĂN LÀNH 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Lành xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Chút. Sinh ngày: 08/6/1961.
    CMND số: 264147971 cấp ngày 15/10/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Nguyễn Thanh Linh. Sinh ngày: 12/7/1982.
    CMND số: 264147904 cấp ngày 16/11/2007 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Nguyễn Thanh Long. Sinh ngày: 23/9/1985.
    CMND số: 264248481 cấp ngày 07/03/2001 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan. Sinh ngày: 27/3/1988.
    CMND số: 264335769 cấp ngày 01/6/2006 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Liễu. Sinh ngày: 20/03/1991.
    CMND số: 264339841 cấp ngày 13/7/2006 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    6. Ông: Nguyễn Thanh Liêm. Sinh ngày: 30/7/1993.
    CMND số: 264413093 cấp ngày 29/6/2009 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    Bà Nguyễn Thị Chút là vợ của ông Nguyễn Văn Lành và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Văn Lành.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Văn Lành. Sinh năm 1960, chết ngày 28/02/2017, nơi chết: thôn Tân Sơn 1, Thành Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo Trích lục khai tử số 16/TLKT do UBND xã Thành Hải cấp ngày 13/03/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Lành đối với số tiền là 100.000.000 VND (Một trăm  triệu đồng Việt Nam) (kể cả lãi nếu có) hiện gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Phan Rang – Tháp Chàm theo Sổ tiết kiệm với mã số AD 00000265074 ngày 26/8/2016.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Lành không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Lành, gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Văn Lành tên là Nguyễn Văn Đôi chết trước ông Lành, có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Văn Lành tên là Nguyễn Thị Báu chết trước ông Lành, có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Nguyễn Văn Lành tên là Nguyễn Thị Chút (có giấy kết hôn).
    - Ông Nguyễn Văn Lành và bà Nguyễn Thị Chút có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Nguyễn Văn Lành gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Chút, Nguyễn Thanh Linh, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Thị Thanh Liễu, Nguyễn Thanh Liêm.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thanh Linh, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Thị Thanh Liễu, Nguyễn Thanh Liêm tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Văn Lành để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Chút.
    Bà Nguyễn Thị Chút ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Lành hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1