Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: NGUYỄN VĂN BA. Sinh ngày: 12/9/1954.
    CMND số: 020878811 cấp ngày 01/7/2008 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. 
    Hộ khẩu thường trú: phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
    2. Bà: NGUYỄN THỊ NĂM. Sinh ngày: 26/6/1958.
    CMND số: 264086487 cấp ngày 27/01/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: NGUYỄN THỊ KIM HOA. Sinh ngày: 16/06/1962.
    CMND số: 264065513 cấp ngày 23/07/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: NGUYỄN THỊ KIM THÂN. Sinh ngày: 06/6/1968.
    CMND số: 264066036 cấp ngày 22/07/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con của ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH.
Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông NGUYỄN TUẬN sinh năm 1918, chết ngày 13/6/2009, nơi chết: tư gia khu phố 6, phường Thanh Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 108/TLKT-BS do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 04/7/2016; và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH sinh năm 1925, chết ngày 05/6/2011, nơi chết: tư gia khu phố 6, phường Thanh Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 108/TLKT-BS do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 04/7/2016.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng đất của ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH đối với thửa đất số 1135, tờ bản đồ số 02, có diện tích 2.160,0 m2 (Hai ngàn một trăm sáu mươi mét vuông), mục đích sử dụng 2L tọa lạc tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận do ông NGUYỄN TUẬN đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số C 652581 do UBND huyện Ninh Hải cấp ngày 04/01/1994.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH gồm:
    - Cha của ông NGUYỄN TUẬN tên là NGUYỄN CHUÂN chết trước ông TUẬN, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông NGUYỄN TUẬN tên là HUỲNH THỊ LIỆU chết trước ông TUẬN, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà NGUYỄN THỊ KIM THANH tên là NGUYỄN NHƯ HINH chết trước bà THANH, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà NGUYỄN THỊ KIM THANH tên là NGUYỄN THỊ MUỐN chết trước bà THANH, không có giấy chứng tử.
    - Ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH gồm các ông, bà: NGUYỄN VĂN BA, NGUYỄN THỊ NĂM, NGUYỄN THỊ KIM HOA, NGUYỄN THỊ KIM THÂN.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN VĂN BA, NGUYỄN THỊ NĂM, NGUYỄN THỊ KIM THÂN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ KIM HOA.
    Bà NGUYỄN THỊ KIM HOA ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông NGUYỄN TUẬN và bà NGUYỄN THỊ KIM THANH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1