Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: NGUYỄN THỊ DIỄM. Sinh ngày: 1968.
    CMND số: 264443505 cấp ngày 17/11/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: NGUYỄN THỊ BĂNG CHÂU. Sinh ngày: 04/06/1990.
    CMND số: 264367146 cấp ngày 04/03/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: NGUYỄN THỊ VIỆT CHÂU. Sinh ngày: 27/06/1993.
    CMND số: 264367147 cấp ngày 20/02/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: NGUYỄN HỮU MINH. Sinh ngày: 28/10/1997.
    CMND số: 264497459 cấp ngày 31/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂU. Sinh ngày: 02/12/2002.
    Giấy khai sinh số: 43, quyển số: I/2003 cấp ngày 05/03/2003 tại UBND xã Thành Hải.
Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà: NGUYỄN THỊ DIỄM là vợ của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông: NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Sinh năm 1964, chết ngày 30/11/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, theo Giấy chứng tử số 47/2015, quyển số 01/2015 do UBND xã Thành Hải cấp ngày 02/12/2015.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sử dụng của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC đối với thửa đất tọa lạc tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 576/VPĐKĐĐNT – CNPRTC ngày 27/02/2017, cụ thể: 
    - Thửa đất số: 43 (hợp từ thửa số 22, 25 và thửa số 29).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 70.
    - Diện tích đất: 942,5 m2 (Chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: CLN.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC gồm:
    - Cha của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC tên là NGUYỄN VĂN TÒNG chết trước ông PHƯỚC, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC tên là LÊ THỊ HÓNG chết trước ông PHƯỚC, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC tên là NGUYỄN THỊ DIỄM. (có giấy kết hôn).
    - Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC và bà NGUYỄN THỊ DIỄM có các người con như đã nêu trên
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC gồm các ông, bà: NGUYỄN THỊ DIỄM, NGUYỄN THỊ BĂNG CHÂU, NGUYỄN THỊ VIỆT CHÂU, NGUYỄN HỮU MINH, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂU.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ BĂNG CHÂU, NGUYỄN THỊ VIỆT CHÂU, NGUYỄN HỮU MINH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC để lại theo luật định cho các bà NGUYỄN THỊ DIỄM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂU.
    Các bà NGUYỄN THỊ DIỄM, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1