Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông MAI VĂN PHƯỚC 
12/04/2017 
 

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Mai Văn Phước phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Đặng. Sinh năm: 10/05/1950.
    CMND số: 264069485 cấp ngày 12/03/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Mai Thị Đính. Sinh ngày: 09/08/1969.
    CMND số: 264069487 cấp ngày 08/08/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Mai Xuân Quang. Sinh ngày: 29/09/1971.
    CMND số: 264071473 cấp ngày 29/08/1996 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Mai Thị Thanh Phương. Sinh ngày: 11/07/1973.
    CMND số: 264069486 cấp ngày 30/09/2004 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Đặng là vợ của ông Mai Văn Phước và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Mai Văn Phước.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Mai Văn Phước sinh năm 1943, chết ngày 11/5/2011, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 20/2011, quyển số 01 do UBND phường Thanh Sơn cấp ngày 30/5/2011.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    - Tài sản là phần thuộc quyền sở hữu của ông Mai Văn Phước đối với ngôi nhà tọa lạc tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 551/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 21/02/2017. 
    - Tại Biên bản kiểm tra hiện trạng và mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất V/v trích lục để bổ sung tài sản gắn liền với đất đã được UBND phường Thanh Sơn xác nhận ngày 14/02/2017 trên đất có nhà tường xây, nền ximăng, nền hoa, cửa gỗ, mái tôn, diện tích xây dựng là: 100,0 m2 (Một trăm mét vuông).
    - Phần quyền sử dụng đất mà ngôi nhà gắn liền đã làm Văn bản phân chia tài sản thừa kế được Phòng Công chứng số 1 chứng nhận số công chứng: 3832, quyển số 06/2013 TP/CC-SCC/TK ngày 13/11/2013; nay đã được UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Đặng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BQ 038915, số vào sổ cấp GCN: CH01068 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 02/12/2013. 
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Mai Văn Phước không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Mai Văn Phước gồm:
    - Cha của ông Mai Văn Phước đã chết trước ông Phước, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Mai Văn Phước đã chết trước ông Phước, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Mai Văn Phước tên là Nguyễn Thị Đặng. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Mai Văn Phước và bà Nguyễn Thị Đặng có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Mai Văn Phước gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Đặng, Mai Thị Đính, Mai Xuân Quang, Mai Thị Thanh Phương.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Mai Thị Đính, Mai Xuân Quang, Mai Thị Thanh Phương tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Mai Văn Phước để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Đặng.
    Bà Nguyễn Thị Đặng ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Mai Văn Phước hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1