Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc để lại 
22/05/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc, địa chỉ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Lương Thị Hải. Sinh ngày: 01/01/1965.
CMND số: 264122046 cấp ngày 14/11/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Lương Thị Ba. Sinh năm: 1968.
CMND số: 264143331 cấp ngày 27/09/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Lương Văn Thiện. Sinh năm: 1981.
CMND số: 264160055 cấp ngày 27/03/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Cùng là con ruột ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc.
    4. Bà: Lương Thị Mộng Tuyền. Sinh ngày: 20/02/1979.
CMND số: 264160054 cấp ngày 07/08/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Thuận.
    5. Bà: Lương Thị Mộng Dung. Sinh ngày: 01/01/1983.
CMND số: 264267129 cấp ngày 29/08/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Thuận.
    6. Bà: Lương Thị Mộng Thu. Sinh ngày: 28/05/1986.
CMND số: 264247939 cấp ngày 08/06/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Thuận.
    7. Ông: Lương Văn Tý. Sinh năm: 1989.
CMND số: 264323154 cấp ngày 17/11/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con riêng ông Lương Mạnh.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Lương Mạnh sinh năm 1935, chết ngày 29/8/2004, nơi chết: tại gia đình, khu phố 8, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 198/TLKT-BS do UBND phường Văn Hải cấp ngày 03/3/2017; và bà Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1937, chết ngày 16/11/1980, nơi chết: tại gia đình, khu phố 4, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 404/TLKT-BS do UBND phường Văn Hải cấp ngày 26/4/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc đối với thửa số 228, tờ bản đồ số 03, diện tích đất 2.624 m2 (Hai ngàn sáu trăm hai mươi bốn mét vuông), mục đích sử dụng đất N tọa lạc tại Văn Hải, Thành Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do ông Lương Mạnh đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số H 388056 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1223 QSDĐ/VH.Đ.10 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 14/4/1997.
    Nay được trích lục như sau:
    1. Thửa số 366 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 176), tờ bản đồ địa chính số 10, có diện tích 1.054,4m2 (Một ngàn không trăm năm mươi bốn phẩy bốn mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
    (Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 997/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 30/03/2017).
    2. Thửa số 367 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 176), tờ bản đồ địa chính số 10, có diện tích 725,5m2 (Bảy trăm hai mươi lăm phẩy năm mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 998/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 30/03/2017).
    3. Thửa số 368 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 176), tờ bản đồ địa chính số 10, có diện tích 877,5m2 (Tám trăm bảy mươi bảy phẩy năm mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 999/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 30/03/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc không để lại Di chúc, không có con nuôi và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc gồm:
    - Cha của ông Lương Mạnh đã chết trước ông Mạnh, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Lương Mạnh đã chết trước ông Mạnh, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Nguyễn Thị Cúc đã chết trước bà Cúc, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Nguyễn Thị Cúc đã chết trước bà Cúc, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc gồm các ông, bà: Lương Thị Hải, Lương Thị Ba, Lương Văn Thiện, Lương Thị Mộng Tuyền, Lương Thị Mộng Dung, Lương Thị Mộng Thu, Lương Văn Tý.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Lương Thị Hải, Lương Thị Mộng Tuyền, Lương Thị Mộng Dung, Lương Thị Mộng Thu, Lương Văn Tý tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc để lại cho Lương Thị Ba, Lương Văn Thiện.
    Các ông, bà Lương Thị Ba, Lương Văn Thiện ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Lương Mạnh và bà Nguyễn Thị Cúc hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1