Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Văn Hiếu để lại 
24/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Văn Hiếu, địa chỉ xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Dãi. Sinh ngày: 10/11/1957.
CMND số: 264076958 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Lê Thị Loan. Sinh ngày: 01/7/1979.
CMND số: 264414537 cấp ngày 13/07/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Lê Văn Phụng. Sinh ngày: 08/08/1982.
CMND số: 264284483 cấp ngày 13/07/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Lê Thị Quyên. Sinh ngày: 08/07/1984.
CMND số: 264253640 cấp ngày 11/02/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Lê Văn Sơn. Sinh ngày: 07/09/1986.
CMND số: 264316354 cấp ngày 25/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Lê Văn Thanh. Sinh ngày: 15/02/1990.
CMND số: 264316596 cấp ngày 11/8/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    7. Ông: Lê Văn Thạch. Sinh ngày: 12/02/1991.
CMND số: 264422236 cấp ngày 18/3/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Dãi là vợ của ông Lê Văn Hiếu và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lê Văn Hiếu. 
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1956, chết ngày 03/5/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khu 6, Đạo Long, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 40, quyển số: 01.2015 do UBND phường Đạo Long cấp ngày 06/5/2015.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần quyền sử dụng của ông Lê Văn Hiếu đối với thửa số 655 (nay là 340), tờ bản đồ số 01 (nay là 06), diện tích đất 2.048 m2 (Hai ngàn không trăm bốn mươi tám mét vuông), nay hiện còn là 1.929 m2 (Một ngàn chín trăm hai mươi chín mét vuông), mục đích sử dụng đất 2L (đất Lúa) tọa lạc tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do ông Lê Văn Hiếu đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số B 604146 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00111 QSDĐ/ĐL2 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 03/07/1993, đã đăng ký gia hạn thời hạn sử dụng đất và thay đổi địa giới hánh chính ngày 26/5/2017 (có kèm theo Phiếu yêu cầu so sánh thửa đất do UBND xã An Hải huyện Ninh Phước cấp ngày: 25/5/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Văn Hiếu không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lê Văn Hiếu gồm:
    - Cha của ông Lê Văn Hiếu tên là Lê Chấp chết trước ông Hiếu, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Lê Văn Hiếu tên là Lê Thị Phượng chết trước ông Hiếu, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Lê Văn Hiếu tên là Nguyễn Thị Dãi. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Lê Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Dãi có các người con, cháu như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Lê Văn Hiếu gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Dãi, Lê Thị Loan, Lê Văn Phụng, Lê Thị Quyên, Lê Văn Sơn, Lê Văn Thanh, Lê Văn Thạch.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Lê Thị Loan, Lê Văn Phụng, Lê Thị Quyên, Lê Văn Sơn, Lê Văn Thanh, Lê Văn Thạch tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Văn Hiếu để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Dãi.
    Bà Nguyễn Thị Dãi ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Lê Văn Hiếu hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1