Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Thanh Tùng để lại 
27/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Thanh Tùng, địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Thảo. Sinh năm: 1958.
CMND số: 264083446 cấp ngày 18/11/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Lê Nguyễn Nam Phương. Sinh ngày: 10/12/1977.
CMND số: 264083448 cấp ngày 25/07/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Lê Nguyễn Vi Phương. Sinh năm: 1980.
CMND số: 264083447 cấp ngày 06/05/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Lê Nguyễn Linh Phương. Sinh ngày: 15/04/1982.
CMND số: 264230046 cấp ngày 14/08/2003 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Lê Nguyễn Vũ Khoa. Sinh ngày: 09/10/1983.
CMND số: 264253301 cấp ngày 08/02/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Lê Nguyễn Văn Khoa. Sinh ngày: 12/09/1990
CMND số: 264364541 cấp ngày 28/6/2007 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    7. Bà: Lê Nguyễn Diệu Phương. Sinh ngày: 10/11/1993.
CMND số: 264417853 cấp ngày 24/10/2009 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà: Nguyễn Thị Thảo là vợ của ông Lê Thanh Tùng và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lê Thanh Tùng.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Lê Thanh Tùng sinh năm 1956, chết ngày 18/8/2016, nơi chết: Tại nhà khu phố 2, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số: 230/TLKT-BS do UBND phường Kinh Dinh cấp ngày 23/08/2016.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Lê Thanh Tùng đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2255/VPĐKĐĐNT – CNPRTC ngày 21/6/2017, cụ thể:
- Thửa đất số: 224 (đã chỉnh lý).
- Tờ bản đồ địa chính số: 08.
- Diện tích đất: 260,0 m2 (Hai trăm sáu mươi mét vuông).
- Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Thanh Tùng không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lê Thanh Tùng gồm:
    - Cha của ông Lê Thanh Tùng là Lê Kim Ẩn chết trước ông Tùng, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Lê Thanh Tùng tên là Lưu Thị Mai Anh chết trước ông Tùng, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Lê Thanh Tùng tên là Nguyễn Thị Thảo. (Không có giấy kết hôn).
    - Ông Lê Thanh Tùng bà Nguyễn Thị Thảo có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Lê Thanh Tùng gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thảo, Lê Nguyễn Nam Phương, Lê Nguyễn Vi Phương, Lê Nguyễn Linh Phương, Lê Nguyễn Vũ Khoa, Lê Nguyễn Văn Khoa, Lê Nguyễn Diệu Phương.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Lê Nguyễn Nam Phương, Lê Nguyễn Vi Phương, Lê Nguyễn Linh Phương, Lê Nguyễn Vũ Khoa, Lê Nguyễn Văn Khoa, Lê Nguyễn Diệu Phương tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Thanh Tùng để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Thảo.
    Bà Nguyễn Thị Thảo ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Lê Thanh Tùng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1