Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm để lại 
11/05/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm, địa chỉ phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Lê Duy Cường. Sinh ngày: 01/01/1952.
CMND số: 264147536 cấp ngày 03/04/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Lê Thị Mai. Sinh năm: 1963.
CMND số: 264149011 cấp ngày 12/05/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Lê Thị Cúc. Sinh năm: 1966.
CMND số: 264146864 cấp ngày 09/06/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Lê Văn Cải. Sinh ngày: 14/04/1968.
CMND số: 264444133 cấp ngày 02/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Lê Văn Tài. Sinh ngày: 20/02/1970.
CMND số: 264147542 cấp ngày 26/10/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Lê Giàu sinh năm 1920, chết ngày 11/8/2012, nơi chết: khu phố 3, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 103/TLKT-BS do UBND phường Đài Sơn cấp ngày 12/4/2017; và bà Hồ Thị Thâm sinh năm 1929, chết ngày 11/02/1995, nơi chết: khu phố 4, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 115/TLKT-BS do UBND phường Đài Sơn cấp ngày 11/4/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm đối với thửa số 247, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 312 m2 (Ba trăm mười hai mét vuông), mục đích sử dụng đất Tn tọa lạc tại Đài Sơn, Thành Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do ông Lê Giàu đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số C 613521 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00172 QSDĐ/TH2 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 03/03/1994.
    Nay được trích lục như sau:
    Thửa số 43, tờ bản đồ địa chính số 12, có diện tích 250,2m2 (Hai trăm năm mươi phẩy hai mét vuông), mục đích sử dụng: ODT.
    (Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1487/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/4/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm gồm:
    - Cha của ông Lê Giàu tên là Lê Tụng chết trước ông Giàu, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Lê Giàu tên là Đào Thị Mào chết trước ông Giàu, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Hồ Thị Thâm tên là Hồ Pho chết trước bà Thâm, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Hồ Thị Thâm tên là Trần Thị Tựng chết trước bà Thâm, không có giấy chứng tử.
    - Ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm gồm các ông, bà: Lê Duy Cường, Lê Thị Mai, Lê Thị Cúc, Lê Văn Cải, Lê Văn Tài.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Lê Duy Cường, Lê Thị Mai, Lê Thị Cúc, Lê Văn Cải tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm để lại theo luật định cho ông Lê Văn Tài.
    Ông Lê Văn Tài ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên. 
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Lê Giàu và bà Hồ Thị Thâm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1