Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba để lại (lần 2) 
10/10/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Lê  Đực và bà Phạm Thị Ba, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Lê Sum. Sinh năm: 1970.
CMND số: 264133541 cấp ngày 11/09/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Lê Thị Hiệp. Sinh năm: 1971.
CMND số: 264141133 cấp ngày 13/12/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Lê Thị Đào. Sinh năm: 1974.
CMND số: 264133470 cấp ngày 11/09/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Lê Điệp. Sinh ngày: 28/10/1983.
CMND số: 264249433 cấp ngày 22/03/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Lê Sum là con ruột của ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba. Bà Lê Thị Hiệp, Lê Thị Đào và ông Lê Điệp là con riêng của ông Lê Đực. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Lê Đực sinh năm 1929, chết ngày 07/4/2008, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3, phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 20, quyển số 01 do UBND phường Mỹ Đông cấp ngày 14/4/2008; và bà Phạm Thị Ba sinh năm 1929, chết ngày 19/11/2014, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3, phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 93/2014, quyển số 01/2013 do UBND phường Mỹ Đông cấp ngày 21/11/2014.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng đất của ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba đối với thửa đất tọa lạc tại phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do bà Phạm Thị Ba đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AN 158283, số sổ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00579 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 31/7/2008, cụ thể:
    - Quyền sử dụng đất:
    + Thửa đất số: 121.
    + Tờ bản đồ số: 3-d.
    + Diện tích đất: 233,0 m2 (Hai trăm ba mươi ba mét vuông).
    + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 233,0 m2  .
    + Mục đích sử dụng: Đất ở: 100,0m2 và đất trồng cây lâu năm: 233,0 m2.
    + Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất CLN đến tháng 10 năm 2043.
    - Tài sản gắn với với đất: 
    * Ghi nhận: Nhà ở 01 tầng, diện tích đất xây dựng 49,2 m2 (Bốn mươi chín phẩy hai mét vuông). Kết cấu: tường xây, nền ximăng, mái ngói.
    * Ghi chú: Diện tích 10,7 m 2 đất thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi đất.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba không để lại Di chúc, có con riêng, không có con nuôi và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba gồm:
    - Cha của ông Lê Đực đã chết trước ông Đực, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Lê Đực đã chết trước ông Đực, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Phạm Thị Ba đã chết trước bà Ba, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Phạm Thị Ba đã chết trước bà Ba, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba gồm các ông, bà: Lê Sum, Lê Thị Hiệp, Lê Thị Đào, Lê Điệp.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Lê Thị Hiệp, Lê Thị Đào, Lê Điệp tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba để lại theo luật định cho ông Lê Sum.
    Ông Lê Sum ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
     V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Lê Đực và bà Phạm Thị Ba hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1