Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc để lại 
05/10/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Giỏi. Sinh ngày: 06/3/1920.
CMND số: 264544506 cấp ngày 05/05/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Hàng Phước Phương. Sinh ngày: 28/06/1984.
CMND số: 264230458 cấp ngày 22/12/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Hàng Thị Phước Anh. Sinh ngày: 21/09/1987.
CMND số: 264309282 cấp ngày 28/04/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Hàng Thị Phước Trang. Sinh ngày: 07/09/1990.
CMND số: 264395543 cấp ngày 20/02/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Hàng Phước Phúc. Sinh ngày: 06/11/1994.
CMND số: 264432209 cấp ngày 10/11/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Giỏi là mẹ ruột của ông Hàng Mỹ. Các ông, bà Hàng Phước Phương, Hàng Thị Phước Anh, Hàng Thị Phước Trang, Hàng Phước Phúc là các con của ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Hàng Mỹ sinh năm 1940, chết ngày 04/02/2017, nơi chết: khu phố 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Trích lục khai tử số 05/TLKT do UBND phường Mỹ Hải cấp ngày 20/02/2017; và bà Phạm Thị Lộc sinh năm 1957, chết ngày 25/12/2005, nơi chết: Mỹ Thành - Mỹ Hải - Phan Rang – Tháp Chàm - Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 68/TLKT do UBND phường Mỹ Hải cấp ngày 27/9/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc đối với quyền sử dụng thửa đất số 154, tờ bản đồ số 04, diện tích đất 2.712 m2 (Hai ngàn bảy trăm mười hai mét vuông), mục đích sử dụng đất 3L tọa lạc tại xã Mỹ Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do ông Hàng Mỹ đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số C 600997 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00222 QSDĐ/M.Hải.1 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 11/11/1993, đã đăng ký thay đổi địa giới hành chính, đính chính tên chủ sử dụng đất ngày 21/5/2015 và gia hạn thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/10/2063.
    Nay được trích lục như sau:
    Thửa đất số 104 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 1, có diện tích 2.684 m2 (Hai ngàn sáu trăm tám mươi bốn mét vuông), mục đích sử dụng: LUC.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3558/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 26/9/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc gồm:
    - Cha của ông Hàng Mỹ tên là Hàng Quý Phong chết trước ông Mỹ, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Phạm Thị Lộc tên là Phạm Ngọc Chính chết trước bà Lộc, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Phạm Thị Lộc tên là Lê Thị Kín chết trước bà Lộc, không có giấy chứng tử.
    - Ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Giỏi, Hàng Phước Phương, Hàng Thị Phước Anh, Hàng Thị Phước Trang, Hàng Phước Phúc.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Giỏi, Hàng Thị Phước Anh, Hàng Thị Phước Trang, Hàng Phước Phúc tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc để lại theo luật định cho ông Hàng Phước Phương.
    Ông Hàng Phước Phương ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Hàng Mỹ và bà Phạm Thị Lộc hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1