Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Hà Công Hải để lại 
14/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Hà Công Hải, địa chỉ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Hà Công Thuẫn. Sinh ngày: 01/06/1939.
CMND số: 264105868 cấp ngày 4/12/2007 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Lê Thị Hịch. Sinh ngày: 12/02/1945.
CMND số: 264105867 cấp ngày 4/12/2007 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Trần Thị Huyền. Sinh ngày: 14/07/1977.
CMND số: 264193011 cấp ngày 24/03/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Hà Hương Giang. Sinh ngày: 30/10/2000.
CMND số: 264548268 cấp ngày 29/06/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông: Hà Công Thuẫn và bà Lê Thị Hịch là cha, mẹ ruột của ông Hà Công Hải. Bà Trần Thị Huyền là vợ của ông Hà Công Hải và cùng con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Hà Công Hải.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Hà Công Hải. Sinh năm 1967, chết ngày 06/02/2004, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 1, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 06/2004, quyển số 01 do UBND phường Tấn Tài cấp ngày 30/11/2005.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Hà Công Hải đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1644/VPĐKĐĐNT – CNPRTC ngày 15/5/2017, cụ thể:
- Thửa đất số: 235 (đã chỉnh lý).
- Tờ bản đồ địa chính số: 06.
- Diện tích đất: 116,37 m2 (Một trăm mười sáu phẩy ba mươi bảy mét vuông).
- Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Hà Công Hải không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Hà Công Hải gồm:
- Cha, mẹ ruột của ông Hà Công Hải như đã nêu trên.
- Vợ ông Hà Công Hải tên là Trần Thị Huyền. (không có giấy kết hôn).
- Ông Hà Công Hải và bà Trần Thị Huyền có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Hà Công Hải gồm các ông, bà: Hà Công Thuẫn, Lê Thị Hịch, Trần Thị Huyền, Hà Hương Giang.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Hà Công Thuẩn, Lê Thị Hịch tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Hà Công Hải để lại theo luật định cho các bà Trần Thị Huyền, Hà Hương Giang.
    Các bà Trần Thị Huyền, Hà Hương Giang ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của ông Hà Công Hải hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1