Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành để lại 
11/08/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành, địa chỉ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1. Bà: Dương Thị Phê. Sinh năm 1955, chết ngày 18/02/2014, nơi chết: tại gia đình, khu phố 3, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 817/TLKT-BS do UBND phường Văn Hải cấp ngày 01/8/2017 (chết không có người thừa kế, thế vị).
2. Bà: Dương Thị Ánh Loan. Sinh năm: 1957.
CMND số: 264143053 cấp ngày 06/08/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Bà: Dương Thị Hồng. Sinh ngày: 25/01/1960.
CMND số: 264143451 cấp ngày 16/01/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
4. Bà: Dương Thị Đào. Sinh ngày: 22/09/1962.
CMND số: 264143450 cấp ngày 18/08/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
5. Bà: Dương Thị Nở. Sinh ngày: 14/12/1964.
CMND số: 264495419 cấp ngày 24/01/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
6. Bà: Dương Thị Như Hoa. Sinh ngày: 12/09/1967.
CMND số: 264143952 cấp ngày 17/01/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
7. Ông: Dương Văn Hùng. Sinh năm: 1970.
CMND số: 264143951 cấp ngày 20/05/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
8. Bà: Dương Thị Bình. Sinh ngày: 09/05/1972.
CMND số: 264123841 cấp ngày 17/10/1996 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Cùng là con của ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Dương Thanh sinh năm 1921, chết ngày 26/8/1990, nơi chết: tại gia đình, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 737/TLKT-BS do UBND phường Văn Hải cấp ngày 20/7/2017; và bà Trương Thị Thành sinh năm 1930, chết ngày 19/01/2006, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 97/2010, quyển số: 02/2009 do UBND phường Văn Hải cấp ngày 13/12/2010.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành đối với các thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được trích lục thành 02 thửa đất được mô tả cụ thể dưới đây: 
    1. Thửa đất số: 160 (chỉnh lý từ thửa số 259, tờ 12c, năm 1998).
    - Tờ BĐĐC số: 46, năm 2014.
    - Diện tích đất: 134,8 m2 (Một trăm ba mươi bốn phẩy tám mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
 (Kèm theo Trích đo bản đồ địa chính, hồ sơ trích đo số 3671/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 19/8/2016).
    2. Thửa đất số: 161 (chỉnh lý từ thửa số 259, tờ 12c, năm 1998).
    - Tờ BĐĐC số: 46, năm 2014.
    - Diện tích đất: 148,2 m2 (Một trăm bốn mươi tám phẩy hai mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
 (Kèm theo Trích đo bản đồ địa chính, hồ sơ trích đo số 3672/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 19/8/2016).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành không để lại Di chúc; không có con riêng, không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành gồm:
    - Cha của ông Dương Thanh tên là Dương Giỏi chết trước ông Thanh, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Dương Thanh tên là Nguyễn Thị Chuộc chết trước ông Thanh, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Trương Thị Thành tên là Trương Trí chết trước bà Thành, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Trương Thị Thành tên là Trần Thị Đan chết trước bà Thành, không có giấy chứng tử.
    - Ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành gồm các ông, bà: Dương Thị Ánh Loan, Dương Thị Hồng, Dương Thị Đào, Dương Thị Nở, Dương Thị Như Hoa, Dương Thị Bình.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Dương Thị Ánh Loan, Dương Thị Hồng, Dương Thị Nở, Dương Thị Như Hoa, Dương Văn Hùng, Dương Thị Bình tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành để lại theo luật định cho các ông, bà Dương Thị Đào, Dương Văn Hùng.
    Các ông, bà Dương Thị Đào, Dương Văn Hùng ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
     V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Dương Thanh và bà Trương Thị Thành hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
      Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1