Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Dương Tấn Luận để lại 
20/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Dương Tấn Luận, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Cao Thị Hạ. Sinh ngày: 15/06/1936.
CMND số: 264145559 cấp ngày 10/09/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Dương Thị Liên. Sinh ngày: 08/02/1964.
CMND số: 264003722 cấp ngày 04/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Dương Thị Mai. Sinh ngày: 26/03/1967.
CMND số: 264277917 cấp ngày 01/12/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Dương Tấn Đoàn. Sinh năm 1971, chết ngày 08/02/2013, nơi chết: khu phố 3, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Trích lục khai tử số 32/TLKT do UBND phường Mỹ Bình cấp ngày 30/8/2017 (chết không có người thừa kế, thế vị).
    5. Bà: Dương Thị Thu Vân. Sinh ngày: 26/6/1974.
CMND số: 264004008 cấp ngày 04/8/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Dương Văn Cư. Sinh năm: 1977.
CMND số: 264091023 cấp ngày 01/12/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Cao Thị Hạ là vợ của ông Dương Tấn Luận và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Dương Tấn Luận.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Dương Tấn Luận sinh năm 1932, chết ngày 08/5/1982, nơi chết: khu phố 3, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Trích lục khai tử số 31/TLKT do UBND phường Mỹ Bình cấp ngày 30/8/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Dương Tấn Luận đối với quyền sử dụng đất tọa lạc tại tại xã Văn Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do bà Cao Thị Hạ đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số D 0774852 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00464 QSDĐ/VHải.Đ4 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 06/01/1995, cụ thể:
    Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 05, diện tích đất 2.000,0 m2 (Hai ngàn mét vuông), mục đích sử dụng đất ĐM.
    Nay được trích lục thành 03 thửa như sau:
    1. Thửa đất số 201 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 11), tờ bản đồ địa chính số 15, diện tích 500,0 m2 (Năm trăm mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2714/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 26/07/2017).
    2. Thửa đất số 202 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 11), tờ bản đồ địa chính số 15, diện tích 500,0 m2 (Năm trăm mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2715/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 26/07/2017).
    3. Thửa đất số 203 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 11), tờ bản đồ địa chính số 15, diện tích 703,0 m2 (Bảy trăm lẻ ba mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2716/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 26/07/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Dương Tấn Luận không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Dương Tấn Luận gồm:
    - Cha của ông Dương Tấn Luận tên là Dương Mậu chết trước ông Luận, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Dương Tấn Luận tên là Đặng Thị Ngải chết trước ông Luận, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Dương Tấn Luận tên là Cao Thị Hạ. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Dương Tấn Luận và bà Cao Thị Hạ có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Dương Tấn Luận gồm các ông, bà: Cao Thị Hạ, Dương Thị Liên, Dương Thị Mai, Dương Thị Thu Vân, Dương Văn Cư.
Bằng văn bản này, các ông, bà: Dương Thị Liên, Dương Thị Mai tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Dương Tấn Luận để lại theo luật định cho các ông, bà Cao Thị Hạ, Dương Thị Thu Vân, Dương Văn Cư.
    Các ông, bà Cao Thị Hạ, Dương Thị Thu Vân, Dương Văn Cư ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Dương Tấn Luận hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1