Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đỗ Trí Đức để lại 
10/10/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Trí Đức, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Sinh năm: 1941.
CMND số: 264070225 cấp ngày 19/09/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Nguyễn Thị Mai Ngân. Sinh ngày: 07/08/1972.
CMND số: 264140556 cấp ngày 04/09/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Đỗ Chí Công. Sinh ngày: 09/10/1992.
CMND số: 264389495 cấp ngày 23/4/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Đỗ Chí Nhân. Sinh ngày: 23/01/1995.
CMND số: 264444368 cấp ngày 10/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết là mẹ ruột của ông Đỗ Trí Đức. Bà Nguyễn Thị Mai Ngân là vợ của ông Đỗ Trí Đức và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đỗ Trí Đức.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đỗ Trí Đức sinh năm 1968, chết ngày 16/11/2016, nơi chết: tại nhà (khu phố 6, phường Tấn Tài) theo bản sao Trích lục khai tử số 406/TLKT-BS do UBND phường Tấn Tài cấp ngày 02/10/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sử dụng đất của ông Đỗ Trí Đức đối với thửa đất số 224, tờ bản đồ số 01, diện tích đất 300,0 m2 (Ba trăm mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do bà Nguyễn Thị Mai Ngân đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AO 997696, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00054 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 05/5/2009, đã đăng ký gia hạn sử dụng đất ngày 08/8/2017.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đỗ Trí Đức không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đỗ Trí Đức gồm:
    - Cha của ông Đỗ Trí Đức tên là Đỗ Văn An, chết trước ông Đức, có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Đỗ Trí Đức có tên như đã nêu trên.
    - Vợ ông Đỗ Trí Đức tên là Nguyễn Thị Mai Ngân. (có giấy kết hôn).
    - Ông Đỗ Trí Đức và bà Nguyễn Thị Mai Ngân có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đỗ Trí Đức gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Mai Ngân, Đỗ Chí Công, Đỗ Chí Nhân.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Đỗ Chí Công, Đỗ Chí Nhân tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đỗ Trí Đức để lại theo luật định cho bà Nguyễn Thị Mai Ngân.
    Bà Nguyễn Thị Mai Ngân ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Trí Đức hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1