Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đỗ Sự để lại 
31/08/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Sự, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Trương Thị Bằng. Sinh ngày: 01/01/1936.
CMND số: 264548944 cấp ngày 16/08/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Đỗ Văn Long. Sinh năm: 1969.
CMND số: 264441549 cấp ngày 22/07/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Đỗ Văn Khánh. Sinh ngày: 10/06/1971.
CMND số: 264415790 cấp ngày 08/03/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Đỗ Hoa Ngọc Thị Thu. Sinh ngày: 30/10/1982.
CMND số: 264225702 cấp ngày 05/06/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Trương Thị Bằng là vợ của ông Đỗ Sự và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đỗ Sự.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đỗ Sự sinh năm 1927, chết ngày 09/3/2000, nơi chết: khu phố 1, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 41/TLKT-BS do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 31/5/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sử dụng của ông Đỗ Sự đối với thửa đất số 362, tờ bản đồ số 02, diện tích đất 120,0 m2 (Một trăm hai mươi mét vuông), mục đích sử dụng đất Tt tọa lạc tại phường Phủ Hà, thị xã (nay là thành phố) Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do ông Đỗ Sự đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số C 600066 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00108 QSDĐ/PHI do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 03/12/1993.
    Nay được trích lục như sau:
    Thửa đất số 38(đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 16, có diện tích 91,9 m2 (Chín mươi mốt phẩy chín mét vuông), mục đích sử dụng: ODT.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2660/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 21/7/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đỗ Sự không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đỗ Sự gồm:
    - Cha của ông Đỗ Sự đã chết trước ông Sự, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Đỗ Sự đã chết trước ông Sự, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Đỗ Sự tên là Trương Thị Bằng. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Đỗ Sự và bà Trương Thị Bằng có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đỗ Sự gồm các ông, bà: Trương Thị Bằng, Đỗ Văn Long, Đỗ Văn Khánh, Đỗ Hoa Ngọc Thị Thu.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Trương Thị Bằng, Đỗ Văn Long, Đỗ Hoa Ngọc Thị Thu tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đỗ Sự để lại theo luật định cho ông Đỗ Văn Khánh.
    Ông Đỗ Văn Khánh ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Sự hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1