Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ để lại 
27/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Đinh Văn Dũng. Sinh năm: 1958.
CMND số: 264190324 cấp ngày 10/11/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Đinh Văn Dũng. Sinh ngày: 15/06/1959.
CMND số: 260474411 cấp ngày 04/09/2012 tại Công an tỉnh Bình Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
    3. Ông: Đinh Văn Tiến. Sinh năm 1961, chết ngày 19/08/1986, nơi chết: tại nhà khu phố 6, Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 175/TLKT-BS do UBND phường Bảo An cấp ngày 13/9/2017.
    4. Ông: Đinh Văn Minh. Sinh năm 1964, chết ngày 09/06/2002, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Văn Sơn, Văn Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 55, quyển số 01/2002 do UBND xã Văn Hải cấp ngày 09/9/2002.
    - Ông: Đinh Văn Tiến. Sinh năm 1961, chết ngày 19/08/1986, có sinh ra 01 người con duy nhất là: Ông: Đinh Đỗ Phát. Sinh ngày: 28/10/1981.
CMND số: 264180465 cấp ngày 21/02/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Bảo An, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    - Ông: Đinh Văn Minh. Sinh năm 1964, chết ngày 09/06/2002, có sinh ra 02 người con, gồm: Ông: Đinh Văn Chính. Sinh ngày: 08/04/1991.
CMND số: 264398644 cấp ngày 15/06/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    và Bà: Đinh Thị Thanh Vân. Sinh ngày: 02/10/1994.
CMND số: 264441880 cấp ngày 05/8/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Những người có tên trên cùng là con và cháu của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đinh Văn Dương sinh năm 1925, chết ngày 04/5/1998, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Tổ 1, phường Phước Mỹ theo Giấy chứng tử số 35, quyển số 01 do UBND phường Phước Mỹ cấp ngày 25/11/1999; và bà Lê Thị Ngọ sinh năm 1932, chết ngày 25/7/2002, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khu phố 6 - phường Bảo An - Phan Rang – Tháp Chàm - Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 28/2002, quyển số 01 do UBND phường Bảo An cấp ngày 15/11/2002.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    1. Quyền sử dụng của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ đối với thửa số 68b, tờ bản đồ số 4-c, diện tích đất 249,7 m2 (Hai trăm bốn mươi chín phẩy bảy mét vuông), mục đích sử dụng đất HNK tọa lạc phường Phước Mỹ, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do ông Đinh Văn Dũng đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số K 911415 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 644 QSDĐ/PM.Đ.12 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 04/8/1998, đã điều chỉnh diện tích ngày 23/5/2002 và đăng ký thay đổi tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/12/2002.
    * Nay được trích lục thành 03 thửa như sau:
    - Thửa đất số 170 (tách từ thửa số 68b), tờ bản đồ địa chính số 4-c, có diện tích 80,6 m2 (Tám mươi phẩy sáu mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2568/VPĐKQSDĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 29/11/2007).
    - Thửa đất số 168 (tách từ thửa số 68b), tờ bản đồ địa chính số 4-c, có diện tích 86 m2 (Tám mươi sáu mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2570/VPĐKQSDĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 29/11/2007).
    - Thửa đất số 169 (tách từ thửa số 68b), tờ bản đồ địa chính số 4-c, có diện tích 83,1 m2 (Tám mươi ba phẩy một mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2571/VPĐKQSDĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 29/11/2007).
    2. Quyền sử dụng của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ đối với các thửa đất tọa lạc tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được trích sao thành 02 thửa đất được mô tả cụ thể dưới đây: 
    - Thửa đất số: 77 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 63).
+ Tờ bản đồ địa chính số: 12.
+ Diện tích đất: 72,4 m2 (Bảy mươi hai phẩy bốn mét vuông).
+ Mục đích sử dụng: ODT.
    (Kèm theo Trích sao bản đồ địa chính, hồ sơ trích sao số 2301/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 22/08/2017).
- Thửa đất số: 76 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 63).
+ Tờ bản đồ địa chính số: 12.
+ Diện tích đất: 120,2 m2 (Một trăm hai mươi phẩy hai mét vuông).
+Mục đích sử dụng: ODT.
    (Kèm theo Trích sao bản đồ địa chính, hồ sơ trích sao số 2302/VPĐKĐĐNT - CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 22/08/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ gồm:
    - Cha của ông Đinh Văn Dương đã chết trước ông Dương, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Đinh Văn Dương đã chết trước ông Dương, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Lê Thị Ngọ đã chết trước bà Ngọ, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Lê Thị Ngọ đã chết trước bà Ngọ, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ có các người con, cháu như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ gồm các ông, bà: Đinh Văn Dũng, Đinh Văn Dũng, Đinh Đỗ Phát, Đinh Văn Chính, Đinh Thị Thanh Vân.
    Bằng văn bản này,  ông: Đinh Văn Dũng tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ để lại theo luật định cho các ông, bà Đinh Văn Dũng, Đinh Đỗ Phát, Đinh Văn Chính, Đinh Thị Thanh Vân.
    Các ông, bà Đinh Văn Dũng, Đinh Đỗ Phát, Đinh Văn Chính, Đinh Thị Thanh Vân ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
     V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Đinh Văn Dương và bà Lê Thị Ngọ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1