Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc để lại 
22/05/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Đặng Văn Lập. Sinh ngày: 06/07/1950.
CMND số: 264062656 cấp ngày 28/07/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Đặng Thị Thành. Sinh ngày: 06/05/1955.
CMND số: 264062867 cấp ngày 11/10/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Đặng Sự. Sinh ngày: 02/06/1958.
 CMND số: 264062560 cấp ngày 17/12/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà Đặng Thị Sơn sinh năm 1959, chết ngày 29/04/2005, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khu phố 7, phường Phước Mỹ, Phan Rang - Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 15, quyển số: 01 do UBND phường Phước Mỹ cấp ngày 11/5/2005 (chết không có người thừa kế, thế vị). 
    5. Ông: Đặng Văn Bảy. Sinh ngày: 05/10/1963.
CMND số: 264062866 cấp ngày 31/05/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Bà: Đặng Thị Thức. Sinh ngày: 04/6/1966.
CMND số: 025199501 cấp ngày 07/10/2009 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Hộ khẩu thường trú: phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
    7. Bà: Đặng Thị Chín. Sinh ngày: 01/06/1969.
CMND số: 264062868 cấp ngày 28/07/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Cùng là con ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc.
    Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đặng Phụng sinh năm 1917, chết ngày 10/4/1998, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khu 1, phường Phủ Hà, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 11, quyển số: I/98 do UBND phường Phủ Hà cấp ngày 05/3/2010; và bà Nguyễn Thị Luốc sinh năm 1922, chết ngày 22/7/2007, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khu 7, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 36, quyển số: 01/2007 do UBND phường Phước Mỹ cấp ngày 08/3/2010.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc đối với thửa số 222a, tờ BĐĐC số 13-a, diện tích đất 122,1 m2 (Một trăm hai mươi hai phẩy một mét vuông), mục đích sử dụng đất ở + đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do bà Nguyễn Thị Luốc đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AK 367988, số sổ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H01261 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 15/10/2007.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc gồm:
    - Cha của ông Đặng Phụng đã chết trước ông Phụng, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Đặng Phụng đã chết trước ông Phụng, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Nguyễn Thị Luốc đã chết trước bà Luốc, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Nguyễn Thị Luốc đã chết trước bà Luốc, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc gồm các ông, bà: Đặng Văn Lập, Đặng Thị Thành, Đặng Sự, Đặng Văn Bảy, Đặng Thị Thức, Đặng Thị Chín.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Đặng Văn Lập, Đặng Thị Thành, Đặng Sự, Đặng Văn Bảy, Đặng Thị Thức tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đặng Phụngvà bà Nguyễn Thị Luốc để lại theo luật định cho bà Đặng Thị Chín.
    Bà Đặng Thị Chín ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên. 
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Đặng Phụng và bà Nguyễn Thị Luốc hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1