Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông Đặng Khắc Tâm để lại 
24/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đặng Khắc Tâm, địa chỉ xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Đặng Văn Điểm. Sinh ngày: 04/09/1941.
CMND số: 264149023 cấp ngày 12/7/2007 tại Công an tỉnh Thuận Hải.
Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Hồ Thị Anh. Sinh ngày: 20/06/1950.
CMND số: 264149046 cấp ngày 14/01/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Trương Thị Hồng Loan. Sinh năm: 1969.
CMND số: 264101656 cấp ngày 17/03/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Đặng Nữ Hồng Duyên. Sinh ngày: 26/10/1991.
CMND số: 264378563 cấp ngày 22/01/2015 tại Công an tỉnh Thuận Hải.
Hộ khẩu thường trú: xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Đặng Hoàng Nguyễn. Sinh ngày: 17/6/2000.
Bản sao Giấy Khai sinh số: 157, quyển số: 01/2000 cấp ngày 23/8/2006 tại UBND thị trấn Khánh Hải. 
    Hộ khẩu thường trú: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông: Đặng Văn Điểm và bà Hồ Thị Anh là cha, mẹ ruột của ông Đặng Khắc Tâm. Bà Trương Thị Hồng Loan là vợ của ông Đặng Khắc Tâm và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đặng Khắc Tâm.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đặng Khắc Tâm sinh năm 1968, chết ngày 17/9/2011, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Cà Đú, Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 46, quyển số: I/2011 do UBND xã Thành Hải cấp ngày 20/9/2011.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Đặng Khắc Tâm đối với quyền sử dụng đất ở Khu tái định cư Thành Hải đợt 2 theo Thông báo “Về việc nộp tiền sử dụng đất ở Khu tái định cư Thành Hải đợt 2” số 89/TB-BQLDA của Ban Quản lý các khu công nghiệp ngày 05/5/2008. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp Trích sao bản đồ địa chính, hồ sơ trích sao số 1641/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 29/6/2017, cụ thể:
- Thửa đất số: 21 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa số 7).
- Tờ bản đồ địa chính số: 34.
- Diện tích đất: 187,5 m2 (Một trăm tám mươi bảy phẩy năm mét vuông).
- Mục đích sử dụng: ONT. 
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đặng Khắc Tâm không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đặng Khắc Tâm gồm:
    - Cha, mẹ ruột của ông Đặng Khắc Tâm như đã nêu trên.
    - Vợ ông Đặng Khắc Tâm tên là Trương Thị Hồng Loan. (có giấy kết hôn).
    - Ông Đặng Khắc Tâm và bà Trương Thị Hồng Loan có các người con như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đặng Khắc Tâm gồm các ông, bà: Đặng Văn Điểm, Hồ Thị Anh, Trương Thị Hồng Loan, Đặng Nữ Hồng Duyên, Đặng Hoàng Nguyễn.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Đặng Văn Điểm, Hồ Thị Anh, Trương Thị Hồng Loan tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đặng Khắc Tâm để lại theo luật định cho các ông, bà Đặng Nữ Hồng Duyên, Đặng Hoàng Nguyễn.
    Các ông, bà Đặng Nữ Hồng Duyên, Đặng Hoàng Nguyễn ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của ông Đặng Khắc Tâm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1