Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông DƯƠNG HỮU LỢI để lại 
05/05/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Dương Hữu Lợi, địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Nói. Sinh ngày: 20/07/1929.
CMND số: 264174490 cấp ngày 10/02/1998 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Dương Thị Tâm. Sinh năm 1949, chết ngày 01/10/1989, nơi chết: tại nhà (thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) theo Trích lục khai tử số 31/TLKT do UBND xã Phước Thuận cấp ngày 26/4/2017.
    3. Ông: Dương Hữu Hiếu. Sinh ngày: 03/04/1953.
CMND số: 264174625 cấp ngày 09/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Dương Thị Huê. Sinh ngày: 26/04/1957.
CMND số: 264174483 cấp ngày 03/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Dương Hữu Lâm. Sinh ngày: 29/07/1960.
CMND số: 264099647 cấp ngày 05/07/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Dương Hữu Hùng. Sinh ngày: 30/08/1963.
CMND số: 264174355 cấp ngày 03/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    7. Ông: Dương Hữu Dũng. Sinh ngày: 08/11/1967.
CMND số: 264174346 cấp ngày 28/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    * Bà: Dương Thị Tâm. Sinh năm 1949, chết ngày 01/10/1989, có sinh ra 02 người con, gồm:
    - Bà: Võ Thị Hường. Sinh ngày: 26/05/1973.
CMND số: 264174699 cấp ngày 03/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    - Bà: Phạm Thị Mỹ Châu. Sinh ngày: 25/09/1981.
CMND số: 264174365 cấp ngày 03/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Nói là vợ của ông Dương Hữu Lợi và cùng các con, cháu có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Dương Hữu Lợi. 
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Dương Hữu Lợi sinh năm 1921, chết ngày 25/9/2008, nơi chết: thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 114/TLKT-BS do UBND xã Phước Thuận cấp ngày 21/4/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sử dụng đất của ông Dương Hữu Lợi đối với thửa đất tọa lạc tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan  Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1057/VPĐKĐĐNT – CNPRTC ngày 04/04/2017, cụ thể: 
    - Thửa đất số: 10(đã chỉnh lý).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 2.
    - Diện tích đất: 533,8 m2 (Năm trăm ba mươi ba phẩy tám mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: CLN.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Dương Hữu Lợi không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Dương Hữu Lợi gồm:
    - Cha của ông Dương Hữu Lợi đã chết trước ông Lợi, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Dương Hữu Lợi đã chết trước ông Lợi, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Dương Hữu Lợi tên là Nguyễn Thị Nói. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Dương Hữu Lợi và bà Nguyễn Thị Nói có các người con, cháu như đã nêu trên.
Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Dương Hữu Lợi gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Nói, Dương Hữu Hiếu, Dương Thị Huê, Dương Hữu Lâm, Dương Hữu Hùng, Dương Hữu Dũng, Võ Thị Hường, Phạm Thị Mỹ Châu.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Nói, Dương Hữu Hiếu, Dương Thị Huê, Dương Hữu Lâm, Dương Hữu Dũng, Võ Thị Hường, Phạm Thị Mỹ Châu tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Dương Hữu Lợi để lại theo luật định cho ông Dương Hữu Hùng.
    Ông Dương Hữu Hùng ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Dương Hữu Lợi hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1