Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông ĐỖ THANH BÌNH để lại 
26/04/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Thanh Bình địa chỉ phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Mai Thị Gấm. Sinh năm: 1950.
    CMND số: 264043276 cấp ngày 26/11/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Đỗ Văn Minh. Sinh ngày: 07/03/1970.
    CMND số: 264402439 cấp ngày 02/12/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Đỗ Thị Kim Hoa. Sinh ngày: 09/07/1972.
    CMND số: 285379141 cấp ngày 31/07/2008 tại Công an tỉnh Bình Phước. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
    4. Ông: Đỗ Nam Hải. Sinh ngày: 22/06/1976.
    CMND số: 261418635 cấp ngày 17/08/2015 tại Công an tỉnh Bình Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
    5. Ông: Đỗ Chí Cường. Sinh năm: 1981.
    CMND số: 264191329 cấp ngày 01/06/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Mai Thị Gấm là vợ của ông Đỗ Thanh Bình và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đỗ Thanh Bình.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1946, chết ngày 31/5/2006, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: tổ 5, khu 2, phường Đô Vinh, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 25, quyển số 01/2006 do UBND phường Đô Vinh cấp ngày 02/06/2006.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại địa chỉ GG7 – Khu TTĐS, phường Đô Vinh, thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4401090195, hồ sơ gốc số 926 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/12/1999, cụ thể:
    1. Quyền sở hữu nhà: Nhà ở.
    - Tổng diện tích sử dụng: 63,05  m2 (Sáu mươi ba phẩy không năm mét vuông).
    - Diện tích xây dựng: 72,41 m2 (Bảy mươi hai phẩy bốn mươi mốt mét vuông).
    - Kết cấu nhà: Tường gạch, mái ngói.
    - Số tầng: 01 tầng. 
    2. Quyền sử dụng đất: Đất ở.
    - Thửa số: -/-.
    - Tờ bản đồ số: -/-.
    - Diện tích: 219,46 m2 (Hai trăm mười chín phẩy bốn mươi sáu mét vuông).
    Nay được trích lục thành 02 thửa như sau:
    * Thửa đất số 163 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa số 128), tờ bản đồ địa chính số 78, có diện tích 98,2 m2 (Chín mươi tám phẩy hai mét vuông), mục đích sử dụng: ODT.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1046/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 03/04/2017).
    * Thửa đất số 164 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa số 128), tờ bản đồ địa chính số 78, có diện tích 122,5 m2 (Một trăm hai mươi hai phẩy năm mét vuông), mục đích sử dụng: ODT.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1045/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 03/04/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đỗ Thanh Bình không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đỗ Thanh Bình gồm:
    - Cha của ông Đỗ Thanh Bình đã chết trước ông Bình, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Đỗ Thanh Bình đã chết trước ông Bình, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Đỗ Thanh Bình tên là Mai Thị Gấm. (không có giấy kết hôn).
    - Ông Đỗ Thanh Bình và bà Mai Thị Gấm có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đỗ Thanh Bình gồm các ông, bà: Mai Thị Gấm, Đỗ Văn Minh, Đỗ Thị Kim Hoa, Đỗ Nam Hải, Đỗ Chí Cường.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Mai Thị Gấm, Đỗ Thị Kim Hoa, Đỗ Nam Hải tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đỗ Thanh Bình để lại theo luật định cho các ông Đỗ Văn Minh, Đỗ Chí Cường.
Các ông Đỗ Văn Minh, Đỗ Chí Cường ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Thanh Bình hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1