Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do ông ĐÀO XUÂN CHUẨN để lại 
26/04/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đào Xuân Chuẩn, địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Bà: Nguyễn Thị Kim Cang. Sinh năm: 1948.
CMND số: 264073945 cấp ngày 15/8/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Đào Thị Hoa (Đào Hoa). Sinh ngày: 01/07/1963.
CMND số: 264000507 cấp ngày 09/01/2003 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Nguyễn Thị Thùy Loan. Sinh ngày: 24/4/1969.
CMND số: 264111683 cấp ngày 16/3/1999 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Nguyễn Tấn Huy Quang. Sinh ngày: 01/01/1967.
CMND số: 264321394 cấp ngày 17/11/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Đào Xuân Hùng. Sinh ngày: 03/02/1985.
CMND số: 264253545 cấp ngày 09/11/2009 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Bà: Đào Thị Kim Ngân. Sinh ngày: 04/05/1987.
CMND số: 264286449 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Bà Nguyễn Thị Kim Cang là vợ của ông Đào Xuân Chuẩn. Bà Đào Thị Hoa (Đào Hoa) là con riêng của ông Đào Xuân Chuẩn. Bà Nguyễn Thị Thùy Loan và ông Nguyễn Tấn Huy Quang là con riêng của bà Nguyễn Thị Kim Cang. Ông Đào Xuân Hùng và bà Đào Thị Kim Ngân là con chung của bà Nguyễn Thị Kim Cang và ông Đào Xuân Chuẩn. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đào Xuân Chuẩn.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Đào Xuân Chuẩn. Sinh năm 1934, chết ngày 07/4/2015, nơi chết: tại nhà theo bản sao Trích lục khai tử số 56/TLKT-BS do UBND phường Đạo Long cấp ngày 11/04/2016.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của ông Đào Xuân Chuẩn đối với quyền sử dụng thửa đất số 141, tờ bản đồ số 2-(11), diện tích đất 58,9 m2 (Năm mươi tám phẩy chín mét vuông), mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, tọa lạc tại khu phố 3, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Đào Xuân Chuẩn và bà Nguyễn Thị Kim Cang đứng tên chủ quyền sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BQ 038303, số vào sổ cấp GCN: CH 01045 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 26/3/2014.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đào Xuân Chuẩn không để lại Di chúc, có con nuôi, có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đào Xuân Chuẩn gồm:
    - Cha của ông Đào Xuân Chuẩn tên là ông Đào Xuân Thâm chết trước ông Chuẩn, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Đào Xuân Chuẩn tên là bà Nguyễn Thị Ọt chết trước ông Chuẩn, không có giấy chứng tử.
    - Vợ ông Đào Xuân Chuẩn tên là Nguyễn Thị Kim Cang (có giấy kết hôn).
    - Ông Đào Xuân Chuẩn và bà Nguyễn Thị Kim Cang có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của ông Đào Xuân Chuẩn gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Kim Cang, Đào Thị Hoa (Đào Hoa), Nguyễn Thị Thùy Loan, Nguyễn Tấn Huy Quang, Đào Xuân Hùng, Đào Thị Kim Ngân.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Cang, Đào Thị Hoa (Đào Hoa), Nguyễn Thị Thùy Loan, Nguyễn Tấn Huy Quang, Đào Thị Kim Ngân tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đào Xuân Chuẩn để lại theo luật định cho ông Đào Xuân Hùng.
    Ông Đào Xuân Hùng ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đào Xuân Chuẩn hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1