Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Trần Thị Phương để lại 
05/10/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Trần Thị Phương. Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Nguyễn Kim Sơn. Sinh ngày: 20/10/1956.
CMND số: 264121972 cấp ngày 23/9/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Nguyễn Ngọc Minh. Sinh năm: 1984.
CMND số: 264248268 cấp ngày 11/09/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Nguyễn Quí Sĩ. Sinh ngày: 27/01/1987.
CMND số: 264289620 cấp ngày 17/06/2004 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Nguyễn Kim Sơn là chồng của bà Trần Thị Phương và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Trần Thị Phương.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Trần Thị Phương sinh năm 1956, chết ngày 19/9/2012, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3 - Đài Sơn - Phan Rang – Tháp Chàm - Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 33, quyển số I/2012 do UBND phường Đài Sơn cấp ngày 26/9/2012.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà Trần Thị Phương đối với quyền sử dụng đất thửa số 8, tờ bản đồ số 20, diện tích đất 1.188,9 m2 (Một nghìn một trăm tám mươi tám phẩy chín mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Kim Sơn đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số CG 352981 vào sổ cấp GCN: CS 03103 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 16/6/2017.
    * Nay được trích lục thành 03 thửa như sau:
    1. Thửa đất số 107 (đo đạc chỉnh lý thửa số 8), tờ bản đồ địa chính số 20, có diện tích 488,9 m2 (Bốn trăm tám mươi tám phẩy chín mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3073/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 29/8/2017).
    2. Thửa đất số 108 (đo đạc chỉnh lý thửa số 8), tờ bản đồ địa chính số 20, có diện tích 350 m2 (Ba trăm năm mươi mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3074/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 29/8/2017).
    3. Thửa đất số 109 (đo đạc chỉnh lý thửa số 8), tờ bản đồ địa chính số 20, có diện tích 350 m2 (Ba trăm năm mươi mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3075/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 29/8/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Trần Thị Phương không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Trần Thị Phương gồm:
    - Cha của bà Trần Thị Phương tên là Trần Đắc Văn chết trước bà Phương, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Trần Thị Phương tên là Nguyễn Thị Tìm chết trước bà Phương, không có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà Trần Thị Phương tên là Nguyễn Kim Sơn. (không có giấy kết hôn).
    - Bà Trần Thị Phương và ông Nguyễn Kim Sơn có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Trần Thị Phương gồm các ông, bà: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quí Sĩ.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quí Sĩ tự nguyện nhận phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Trần Thị Phương để lại theo luật định.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Phương hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1