Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Trần Thị Hà để lại 
11/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Trần Thị Hà, địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Phạm Đông Khắp. Sinh ngày: 07/05/1965.
CMND số: 264134561 cấp ngày 19/5/2014 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Phạm Đông Duy. Sinh ngày: 16/10/1993.
CMND số: 264398065 cấp ngày 31/8/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Phạm Thị Như Quỳnh. Sinh ngày: 20/02/1995.
CMND số: 264496294 cấp ngày 16/03/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Phạm Đông Khắp là chồng của bà Trần Thị Hà và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Trần Thị Hà.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Trần Thị Hà sinh năm 1971, chết ngày 09/10/1997, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 1, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 21, quyển số 01/2007 do UBND phường Mỹ Hải cấp ngày 29/5/2009.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà Trần Thị Hà đối với quyền sử dụng đất thửa số 67, tờ bản đồ số 01, diện tích đất 1.696 m2 (Một ngàn sáu trăm chín mươi sáu mét vuông), mục đích sử dụng đất N tọa lạc tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Phạm Đông Khắp đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số D 0774135 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00944 QSDĐ/M.Hải.Đ4 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 10/02/1995, đã đăng ký thay đổi địa giới hành chính ngày 12/7/2017.
    Nay được trích lục thành 03 thửa như sau:
    * Thửa đất số 85 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 57), tờ bản đồ địa chính số 17, có diện tích 600 m2 (Sáu trăm mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3065/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 18/8/2017).
    * Thửa đất số 86 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 57), tờ bản đồ địa chính số 17, có diện tích 300 m2 (Ba trăm mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3066/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 18/8/2017).
    * Thửa đất số 87 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 57), tờ bản đồ địa chính số 17, có diện tích 796 m2 (Bảy trăm chín mươi sáu mét vuông), mục đích sử dụng: CLN.
(Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3067/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 18/8/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Trần Thị Hà không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Trần Thị Hà gồm:
    - Cha của bà Trần Thị Hà tên là Trần Thơ chết sau bà Hà, có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Trần Thị Hà tên là Phan Thị Bỉ chết sau bà Hà, có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà Trần Thị Hà tên là Phạm Đông Khắp. (không có giấy kết hôn).
    - Bà Trần Thị Hà và ông Phạm Đông Khắp có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Trần Thị Hà gồm các ông, bà: Phạm Đông Khắp, Phạm Đông Duy, Phạm Thị Như Quỳnh.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Phạm Đông Khắp, Phạm Đông Duy, Phạm Thị Như Quỳnh tự nguyện nhận phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Trần Thị Hà để lại theo luật định.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Hà hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
     Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1