Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Phạm Thị Mười để lại 
29/05/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Phạm Thị Mười, địa chỉ phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Võ Thanh Sơn. Sinh ngày: 04/02/1942.
CMND số: 264134440 cấp ngày 10/04/1997 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Võ Thị Thanh Thủy. Sinh năm: 1973.
CMND số: 264307476 cấp ngày 09/03/2005 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Võ Thanh Bình. Sinh năm: 1975.
CMND số: 264134442 cấp ngày 19/06/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Võ Thị Thanh Ngọc. Sinh ngày: 20/09/1977.
CMND số: 264124414 cấp ngày 17/12/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Ông: Võ Thanh Châu. Sinh ngày: 10/04/1980.
CMND số: 264134468 cấp ngày 29/07/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Ông: Võ Thanh Minh. Sinh ngày: 30/05/1983.
CMND số: 264293156 cấp ngày 01/03/2010 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Võ Thanh Sơn là chồng của bà Phạm Thị Mười và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Phạm Thị Mười.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Phạm Thị Mười sinh năm 1950, chết ngày 28/6/2011, nơi chết: KP3, P. Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 296/TLKT-BS do UBND phường Mỹ Đông cấp ngày 22/5/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà Phạm Thị Mười đối với quyền sử dụng đất thửa số 196, tờ bản đồ số 03, diện tích đất 1.921 m2 (Một nghìn chín trăm hai mươi mốt mét vuông), mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước tọa lạc tại phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Võ Thanh Sơn đứng tên chủ hộ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số CC 778837 vào sổ cấp GCN: CS 01758 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 29/02/2016.
    Nay được trích lục thành 05 thửa như sau:
    * Thửa đất số 74 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 66), tờ bản đồ địa chính số 33, có diện tích 324,0 m2 (Ba trăm hai mươi bốn mét vuông), mục đích sử dụng: LUC.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1500/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/04/2017).
    * Thửa đất số 72 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 66), tờ bản đồ địa chính số 33, có diện tích 322,0 m2 (Ba trăm hai mươi hai mét vuông), mục đích sử dụng: LUC.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1501/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/04/2017).
    * Thửa đất số 73 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 66), tờ bản đồ địa chính số 33, có diện tích 319,0 m2 (Ba trăm mười chín mét vuông), mục đích sử dụng: LUC.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1502/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/04/2017).
    * Thửa đất số 75 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 66), tờ bản đồ địa chính số 33, có diện tích 329,0 m2 (Ba trăm hai mươi chín mét vuông), mục đích sử dụng: LUC.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1503/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/04/2017).
    * Thửa đất số 76 (đo đạc, chỉnh lý thửa số 66), tờ bản đồ địa chính số 33, có diện tích 610,0 m2 (Sáu trăm mười mét vuông), mục đích sử dụng: LUC.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1504/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/04/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Phạm Thị Mười không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Phạm Thị Mười gồm:
    - Cha của bà Phạm Thị Mười tên là Phạm Dĩ chết trước bà Mười, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Phạm Thị Mười đã chết trước bà Mười, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà Phạm Thị Mười tên là Võ Thanh Sơn. (không có giấy kết hôn).
    - Bà Phạm Thị Mười và ông Võ Thanh Sơn có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Phạm Thị Mười gồm các ông, bà: Võ Thanh Sơn, Võ Thị Thanh Thủy, Võ Thanh Bình, Võ Thị Thanh Ngọc, Võ Thanh Châu, Võ Thanh Minh.
    Bằng văn bản này, ông: Võ Thanh Sơn tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Phạm Thị Mười để lại theo luật định cho các ông, bà Võ Thị Thanh Thủy, Võ Thanh Bình, Võ Thị Thanh Ngọc, Võ Thanh Châu, Võ Thanh Minh.
    Các ông, bà Võ Thị Thanh Thủy, Võ Thanh Bình, Võ Thị Thanh Ngọc, Võ Thanh Châu, Võ Thanh Minh ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Phạm Thị Mười hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1