Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Nguyễn Thị Dậu để lại 
05/10/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Dậu. Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Dương Thanh Nhàn. Sinh ngày: 18/12/1941.
CMND số: 264134632 cấp ngày 25/04/2017 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Dương Thanh An. Sinh năm: 1969.
CMND số: 264134331 cấp ngày 09/10/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Bà: Dương Thị Thanh Thúy. Sinh năm: 1972.
CMND số: 264164703 cấp ngày 29/01/2015 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Dương Thanh Toàn Sinh năm: 1974.
CMND số: 264134633 cấp ngày 29/02/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Dương Thị Thanh Thủy. Sinh ngày: 20/07/1976.
CMND số: 264122767 cấp ngày 05/09/1996 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    6. Bà: Dương Thị Thanh Hoa. Sinh năm: 1979.
CMND số: 264111198 cấp ngày 23/5/1996 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
    7. Ông: Dương Thanh Hiền. Sinh ngày: 12/07/1987.
CMND số: 264274963 cấp ngày 05/06/2003 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Dương Thanh Nhàn là chồng của bà Nguyễn Thị Dậu và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Nguyễn Thị Dậu.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Nguyễn Thị Dậu sinh năm 1944, chết ngày 12/12/2009, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Khu phố 3 – phường Mỹ Hải – TP. Phan Rang – Tháp Chàm - Ninh Thuận theo bản sao Giấy chứng tử số 02, quyển số: 01/2007 do UBND phường Mỹ Hải cấp ngày 03/02/2010.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà Nguyễn Thị Dậu đối với quyền sử dụng đất thửa số 20, tờ bản đồ số 02, diện tích đất 288 (Hai trăm tám mươi tám mét vuông), mục đích sử dụng đất ĐM tọa lạc tại xã Mỹ Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận do ông Dương Thanh Nhàn đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số C 600758 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00238 QSDĐ/M.Hải.1 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 11/11/1993, đã đăng ký thay đổi địa giới hành chính ngày 03/11/2016 và gia hạn thời hạn sử dụng đất đến tháng 10/2063.
    * Nay được trích lục như sau:
    Thửa đất số: 3, tờ bản đồ địa chính số 29, có diện tích 296,8 m2 (Hai trăm chín mươi sáu phẩy tám mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 3470/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 21/9/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Dậu không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Dậu gồm:
    - Cha của bà Nguyễn Thị Dậu tên là Nguyễn Bá Đôn chết trước bà Dậu, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Nguyễn Thị Dậu tên là Nguyễn Thị Mai chết trước bà Dậu, không có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà Nguyễn Thị Dậu tên là Dương Thanh Nhàn. (không có giấy kết hôn).
    - Bà Nguyễn Thị Dậu và ông Dương Thanh Nhàn có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Nguyễn Thị Dậu gồm các ông, bà: Dương Thanh Nhàn, Dương Thanh An, Dương Thị Thanh Thúy, Dương Thanh Toàn,  Dương Thị Thanh Thủy, Dương Thị Thanh Hoa, Dương Thanh Hiền.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Dương Thanh An, Dương Thị Thanh Thúy, Dương Thanh Toàn, Dương Thị Thanh Thủy, Dương Thị Thanh Hoa, Dương Thanh Hiền tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Nguyễn Thị Dậu để lại theo luật định cho ông Dương Thanh Nhàn.
    Ông Dương Thanh Nhàn ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Dậu hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Pgòng Công chứng số 1